Sigorta, Emeklilik ve Reasürans Şirketlerinde İç Sistemler Denetimi (Taslak İç Sistemler Yönetmeliği İle Karşılaştırmalı)
Sigorta, Emeklilik ve Reasürans Şirketlerinde İç Sistemler Denetimi (Taslak İç Sistemler Yönetmeliği İle Karşılaştırmalı)

İç Sistemler Yönetmelik Taslağı ile gelen değişiklikler hakkında görüş alışverişinde bulunarak eğitim kapsamındaki kurumların iç sistemler denetimine hazırlık yapmalarına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

•    İç kontrol, risk yönetimi, iç denetim tanımları, farkları ve etkileşim noktaları,
•    İç sistemlere bütünsel yaklaşım, iç denetimde maksimum değer yaratma,
•    İç Sistemler Hakkında Yönetmelik Taslağı ile gelen değişiklikler,
•    Yönetmelikle öngörülen yeni yönetişim yapısı ve muhtemel etkileri

Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri ile ilgili mevzuat kapsamında iç sistemler tesis etmekle yükümlü tüm kurumların iç sistemler sorumluları (üst düzey şirket yöneticileri, iç denetim sorumluları, iç kontrol sorumluları, risk yönetim sorumluları)  ile ilgili konu hakkında bilgi almak isteyen diğer şirket çalışanları)Platformunuzu seçin ve Paylaşın!