Sigorta Hukukunda Riziko Kavramı ve Buna İlişkin Yargıtay Kararları (ONLINE)
Sigorta Hukukunda Riziko Kavramı ve Buna İlişkin Yargıtay Kararları (ONLINE)

Sigortacılık uygulamasında (Yangın-Hırsızlık, İnşaat- Makine-Montaj, Nakliyat, Sağlık, Sorumluluk Sigortaları vs. konularında) rizikonun tanımlanması önem arz etmekte olup buna göre ilgili poliçelerin oluşturulması, olası hasarlar sonrasında ödenmesi gerekecek tazminatın yine taraflar arasındaki sigorta sözleşmesi dikkate alınarak taraf sorumluluklarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu aşamaların her birinde yapılan eksik ya da yanlış değerlendirmelerin hukuksal süreçler olarak ortaya çıkması ihtimali göz önüne alınarak mevzuata uygun değerlendirmeler konusunda örneklemeler sunulacak ve bu surette katılımcıların dikkat etmesi gereken noktalar ile farklılıkları benimsemeleri ve tatbik etmeleri sağlanacaktır.

 • Sigortanın Tanımı ve Rizikonun Meydana Gelmesi
 • Sigortalının Temsili ve Riziko İlişkisi
 • Rizikonun Kapsamının Belirlenmesi
 • Sigorta Sözleşmesinde Öngörülen Rizikolar
 • Sigortacının Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğü ve Sonuçları
 • Zamanaşımı ve Riziko İlişkisi
 • Sigortacının Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğü
 • Rizikonun Gerçekleşmesi ve Rizikonun Gerçekleşmesinin İmkânsızlaşması Kavramları
 • Rizikonun Gerçekleşmesi
 • Sigortacılık Uygulamasında Rizikoyla İlgili Belgeler
 • Rizikonun Gerçekleşmesinde Kusur Kavramı
 • Rizikonun Gerçekleşmesinde Kasıt Kavramı
 • Rizikonun Hafiflemesi
 • Rizikoyu Ağırlaştıran Sebepler
 • Rizikonun Artması
 • Sigortalının Beyan Yükümlülüğü Ve Riziko İlişkisi
 • Rizikonun Gerçekleştiğini Bildirim
 • Riziko ve Sigortalının Zararı Önleme, Azaltma Yükümlülüğü 

Sigorta şirketi teknik birimlerinde poliçe düzenlenmesinden sorumlu olan çalışanlar, hasar ihbar birimleri, hasar departmanları ve bölge müdürlükleri çalışanları, risk analizi ve risk mühendisliği departmanları çalışanları katılabilir.

 


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!