Profesyoneller İçin İş İngilizcesi (ONLINE)
Profesyoneller İçin İş İngilizcesi (ONLINE)

Katılımcılar, yazışma ve konuşma dahil herhangi bir iş ortamında karşılaşabilecekleri diyaloglarda kullanabilecekleri faydalı kelimeleri ve kalıpları 2 günlük yoğunlaştırılmış bir eğitimle öğreneceklerdir. En uygun kelime ve cümleleri kullanarak kısa, kusursuz ve kapsamlı şekilde konuşma ve yazma işlenecektir. Toplantı dili; grafik, çizelge, tablo ve sayılar hakkında konuşma ve yazma; sözcük yapımı; önemli iş kelimelerine eşlik eden edatlar ve önemli iş deyimlerinin seçimi gibi konulara yer verilecektir. Eğitim ayrıca etkili ve güzel konuşma sanatıyla birlikte sözsüz iletişimde kullanılabilecek ipuçlarına odaklanacaktır. Eğitimin nihai amacı İngilizce etkileyici yazışma ve konuşma yapabilmek, özgüvenli bir şekilde zengin kelime dağarcığı ile katılımcıların kendisini sunmasını sağlamaktır.

•    Profesyonel yaşamda kullanılabilecek İngilizce kelime ve cümleler
•    Toplantı dili
•    İngilizce iş maili yazma
•    Grafik, çizelge, tablo ve sayılar hakkında konuşma-yorumlama
•    Kelime oluşturma
•    Genellikle karıştırılan kelimeler
•    Konuşma ve yazmada genel hatalar
•    Profesyonel yaşamda kullanılabilecek önemli kelime ve edatlar
•    Etkili bir biçimde konuşma sanatı
•    Konuşma dili ve yazma dilinin karşılaştırması
•    Profesyonel yaşamda kullanılabilecek deyimler
•    Beden dili

Orta seviye ve ileri seviyede İngilizce konuşan, profesyonel yaşamda kendini geliştirmek isteyen herkes katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!