Dijital Sigortacılık ve Finansal Teknolojiler
Dijital Sigortacılık ve Finansal Teknolojiler

Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, sigortacılık sektöründe de hızlı bir değişimi beraberinde getirmektedir. Günümüzde klasik sigortacılık yaklaşımı değişmekte, sektöre giren yeni oyuncular ve kullandıkları iş modelleri sayesinde, iş yapma yöntemleri farklılaşmaktadır. Yakın bir geçmişte kullanılan internet ve web tabanlı uygulamaların yerini, tamamen müşteri odaklı düşünen ve iş modellerini müşteri bakış açıcı ile şekillendiren start-up şirketlerinin sunduğu platformlar almaktadır. Mobil teknolojiler ve sosyal medya araçları, sigortacılık sektörünün de vazgeçilmezleri olmaya başlamıştır. Teknolojinin sunduğu fırsatlar, değişik uygulamaların kullanılmasını gündeme getirmekte ve bu durum sigorta satış ve pazarlama süreçlerinin boyutlarını değiştirmektedir.

 

Gelişen finansal teknolojiler ve uygulamalar sayesinde sigortacılık sektöründe gerek iş yapma biçimi ve gerekse pazarlama yaklaşımlarında meydana gelen değişimi, uygulama örnekleri ile ortaya koymak ve sigorta şirketleri açısından değerlendirmesini yaparak, Katılımcıların iş tanımları çerçevesinde uygun stratejileri ortaya koyabilmesi amaçlanmaktadır.

 • Sigortacılık Sektöründe Yaşanan Yıkıcı Değişim
 • Finansal Teknolojilerin Sigortacılık Sektörüne Etkileri: InsurTech
 • InsurTech Ekosistemi ve Sektördeki Yeni Oyuncular
 • Sigortacılıkta Değişen İş Modelleri
 • Dijital Sigortacılık
 • Online Sunulabilecek Ürünler ve Özellikleri
 • Dijital Stratejiler
 • Mobil Teknolojiler
 • Sosyal Medya ve Sigortacılık
 • Elektronik Sigortacılıkta Yasal Mevzuat
 • Türkiye’de Durum: Stratejik Değerlendirme
 • Uygulama Örnekleri

Sigorta şirketlerinin özellikle ürün geliştirme, AR-GE, pazarlama, alternatif dağıtım kanalı yönetici ve çalışanlarının yanı sıra, konu ile ilgili diğer profesyoneller.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!