Ürün ve Hasar Bilgisi
Ürün ve Hasar Bilgisi
 • Sigortacılık Ürünlerinin Temel Özellikleri ve Hizmetleri
  • Oto Sigortaları
  • Yangın Sigortaları
  • Sağlık Sigortaları
  • Sorumluluk Sigortaları
  • Hayat Sigortası
  • Birleştirilmiş kapsamlı veya paket poliçeler: konut, seyahat ve ticari paketler
 • Hasar Süreçleri
  • Hasarın kabul edilmesi için yasal gereklilikler
  • Hasar talebinin geçersiz veya kısmen geçerli olduğu durumlar
  • Hasar olması durumunda sigortalının görevleri
  • Hasar halinde gerekli belgeler
  • Anlaşmazlık halinde başvurulan alternatif çözüm yolları (Tahkim, Hazine Müsteşarlığı)
  • Güvence Hesabının Hasar süreçlerindeki rolü
  • Hasar Sürecinde Sigorta Bilgi Merkezinin rolü
  • Hasar taleplerinde sahteciliği önlemek için alınan tedbirler, uygulamalar
  • Sigorta sahtekarlığının sigortacı ve sigortalı üzerindeki sonuçları
  • Hasarı etkileyen poliçe şartlarının genel sigorta işleyişindeki yeri
 

 Platformunuzu seçin ve Paylaşın!