Reasürans
Reasürans
  • Bölüşmeli Reasüransın Türleri ve Özellikleri (Uygulamalı Örnekler)
  • Bölüşmeli Reasürans Tretelerinde Portföy ve Komisyon Kavramları (Uygulamalı Örnek ve Hesaplamalar)
  • Bölüşmesiz Reasüransın Türleri ve Özellikleri (Uygulamalı Örnekler)
  • Bölüşmesiz Reasürans Tretelerinde Prime İlişkin Kavramlar (Uygulamalı Örnek ve Hesaplamalar)
  • Trete Yenilemeleri ve Dünyadaki Son Uygulamaları

Sigorta şirketleri reasürans birimi çalışanları ve konuya ilgi duyan sektör çalışanları katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!