Mesafeli Satışla İlgili Olarak Sigortacılık ve İlgili Diğer Mevzuatta Dikkat Edilecek Hususlar (ONLINE)
Mesafeli Satışla İlgili Olarak Sigortacılık ve İlgili Diğer Mevzuatta Dikkat Edilecek Hususlar (ONLINE)

Eğitim programı ile birlikte Sigorta ve Bireysel Emeklilik alanında mesafeli satış kavramının incelenmesi ve mesafeli satışın koşullarının belirlenmesi sağlanarak uygulamada katılımcılara kaynak oluşturması hedeflenmektedir.

 • Sözleşme nedir?
 • Sözleşmenin unsurları
 • Sözleşmenin türleri 
 •  Sigorta sözleşmeleri
 • Tanımı
 • Sigorta mevzuatı
 • Mesafeli satış
 • Tanımı
 • Türk Borçlar Hukuku’nda mesafeli satış
 • Türk Ticaret Kanunu’nda mesafeli satış  
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da mesafeli satış
  •  Kanunun sigorta ilişkisine uygulanması
  •  Mesafeli satış
  •  Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler
 • Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu’nda mesafeli satış
 • Sigortacılık Mevzuatında mesafeli satış
  •  Mesafeli akdedilen sigorta sözleşmelerine ilişkin yönetmelik
  •  Sigorta sözleşmelerinde bilgilendirmeye ilişkin yönetmelik
  •  Bireysel kredilerle bağlantılı sigortalar uygulama esasları yönetmeliği 
 • Bireysel Emeklilik Mevzuatında mesafeli satış
 

 

Teknik, pazarlama ve satış departmanı çalışanları katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!