Sigorta Hukuku
Sigorta Hukuku
 • Genel Hukuk
 • Sigorta Hukuku ve İlgili Mevzuat
  • Sigortacılık Kanunu
   • Sigorta sözleşmeleri, sözleşmenin tarafları ( sigortacı, sigortalı, sigorta ettiren, lehdar, ödeyen), tarafların yükümlülükleri
   • Sigorta ekosistemindeki kişiler ( eksper, acente, aktüer, broker, teknik personel, sigorta şirketi, kooperatif, tahkim vb. ) 
   • Bilgilendirme yükümlülüğü ve alt düzenlemeleri
   • Sigortacılık Genel Şartları ( tüm sigorta türleri için )
   • Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketleri
   • Kanundaki idari ve adli cezai yükümlülükler, denetim ve Bilgi Verme Yükümlülükleri
   •  Sigortacılık Kanunu’nda 31A,31B Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi maddeleri, SBM Yönetmeliği, Yanlış Sigorta Uygulamaları ve Düzenlemeleri
  • Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Sigortacılığa İlişkin Hükümleri (6. kitap Sigorta Hukuku)
 • Sigorta Acente Yönetmeliği ve alt düzenlemeleri
 • Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik
 • Örnek Olaylar
 

 Platformunuzu seçin ve Paylaşın!