Uygulama ve Örneklerle Operasyonel Planlama (ONLINE)
Uygulama ve Örneklerle Operasyonel Planlama (ONLINE)

Bu eğitim ile birlikte operasyon yönetimi ve planlamasının; bu planlama sırasında operasyonel verimlilik kavramından elde edilecek faydaların; karar alma aşamasında ölçüm tekniklerinin ne kadar büyük öneme sahip olduğunun; operasyon planlamasında kullanılan bütçe, iş gücü ve yatırım planlaması gibi araçların excel üzerinde sıfırdan oluşturularak ve ekrana yansıtılarak uygulamalı olarak anlatılması ve bu sayede katılımcıların çalıştıkları firmalara katkı sağlamaları hedeflenmektedir.

  • Operasyon Yönetimi ve Planlaması
  • Operasyonel Verimlilik ve Faydaları Nelerdir?
  • Etkin Ölçümleme ve KPI Yönetimi
  • Ekip hedeflerinin belirlenmesi
  • Vardiya Planlaması
  • Yıllık İş gücü Bütçesi Planlaması
  • Yıllık Gider Bütçesi Planlaması
  • Kaç kişiye İhtiyacım var? (Adam/Gün  Planlaması)
  • Yatırım Planlaması
  • Uygulamalar

Operasyonel iş yapan birimlerdeki planlama süreçleri ile ilgilenen, bu konuda kullanılabilecek araçların oluşturulmasını uygulamalı olarak görmek ve öğrenmek isteyen, sektör uygulamaları hakkında bilgi almak isteyen sigorta sektörü çalışanları, uzman, uzman yardımcısı, yönetmen ve orta düzey yöneticiler katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!