Hayat Sigortalarında Fiyatlama Yöntemleri
Hayat Sigortalarında Fiyatlama Yöntemleri

Eğitim sonunda, katılımcıların hayat sigorta ürünlerinde optimum fiyatı belirleyebilmeleri,  piyasa kıyaslaması yapabilmeleri ve tarife hazırlayabilmeleri amaçlanmıştır.

  • Hayat Sigortalarında Primin Unsurları Nelerdir?
  • Rekabetçi Prim Nasıl Belirlenir?
  • Tarife Nedir? Tarife Nasıl Hazırlanır?
  • Şirketin Sürdürülebilir Fiyatlandırma Politikası Nasıl Belirlenir?
  • Reasürans Politikası Fiyatı Nasıl Etkiler?
  • Dağıtım Modeli Fiyatı Nasıl Etkiler?
  • Örnek Olay
Aktüerya, Teknik, Pazarlama, IT Departmanı Çalışanları


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!