Yeni Başlayanlar İçin Sigortacılığa Giriş (Hayat)
Yeni Başlayanlar İçin Sigortacılığa Giriş (Hayat)

Sigorta ile yeni tanışmış sektör profesyonelleri ile kurumsal sigortalıların sigorta departmanında çalışanların hedeflendiği bu programda,katılımcıların sigorta tekniği ve hukuku ile ilgili temel bilgileri edinmesi, hayat dışı sigorta ürünlerini ve hasar işleyişini tanımaları,sigorta sektöründe var olan kavramları tanımaları hedeflenmektedir.


SİGORTA SEKTÖRÜ VE PİYASA BİLGİSİ- Faruk ÖMRÜUZAK (7 Saat)

 1. Sigortanın Temel Kavramları
  1. Risk,  Riziko ve Tehlike
  2. Riskin Unsurları
  3. Risklerin Sınıflandırılması
 2. Risk Karşısında İnsan Davranışları
  1. Risk Yönetimi
   1. Fiziksel Önlemler
   2. Finansal Yöntemler
   3. Zararın Transferi ; Sigorta
 3. Sigortalanabilirlik Kavramı
  1. Sigortanabilir Risk ve  Sigorta
  2. Sigorta Sistemi
   1. Mütüel Sistem
   2. Devir Esaslı Sistem
  3. Sigortanın İşlevleri
 4. Sigortacılığın Temel Kuralları
  1. Büyük Sayılar Kuralı
  2. Seçme Kuralı
  3. Riskin Bölünmesi Kuralı
  4. Oran Kuralı
 5. Sigortanın Temel Prensipleri
  1. Sigortalanabilir Menfaat Prensibi
  2. Azami İyi Niyet Prensibi
  3. Tazminat Prensibi
  4. Halefiyet ve Hakların Devri Prensibi
  5. Hasara Katılım Prensibi
  6. Yakın Sebep Prensibi
 6. Sigorta Sözleşmesi
  1. Sigorta Sözleşmesinin Tanımı
  2. Sigorta Sözleşmesinin  Unsurları
  3. Sigorta Genel Şartları
  4. Sigorta Sözleşmesinin Başlaması ve Sona Ermesi
  5. Sigorta Sözleşmesinin Tarafları
  6. Sigorta Sözleşmesinde Tarafların Borç ve Yükümlülükleri
 7. Sigortacılıkta Görev Alan Diğer Aktörler
  1. Sigorta Acentesi
  2. Sigorta Brokeri
  3. Sigorta Eksperi
  4. Sigorta Aktueri
 8. Türkiye’de Sigortacılık Faaliyetleri
 9. Sigortacılıkla İlgili Kurumlar
  1. Hazine Müsteşarlığı
  2. Türkiye Sigorta Birliği
  3. TOBB
  4. SEGEM
  5. Sigorta Bilgi Ve Gözetim Merkezi
  6. Sigorta Tahkim Komisyonu
  7. Güvence Hesabı
  8. DASK
  9. TARSİM

ÜRÜN VE HASAR BİLGİSİ - Utku BİRDAL (6 Saat)

 1. Hayat Sigortaları
  1. Hayat Sigortası Nedir?
  2. Türkiye ve Dünya'da Hayat Sigortaları
  3. Hayat Sigortası Ürün Çeşitleri
   1. Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar
   2. Kritik Hastalıklar ve Maluliyet Sigortaları
   3. Birikimli Hayat Sigortaları
   4. Yıllık Gelir Sigortaları
   5. Eğitim Sigortaları
   6. İşsizlik Sigortaları
   7. Ferdi Kaza Sigortaları
  4. Hayat Sigortalarında Risk Değerlendirme (Underwriting)
   1. Bireysel Hayat Sigortası Riskleri İçin Kullanılan Risk Değerlendirme Faktörleri
 2. Grup Hayat Sigortası Riskleri İçin Kullanılan Risk Değerlendirme Faktörleri
 3. Hayat Sigortalarında Fiyatlandırmaya Giriş
  1. Hayat Sigortası Ürünlerinin Fiyatlandırmasında Kullanılan Temel Parametreler
  2. Hayat Sigortalarında Ürün Fiyatlandırmasında “Sözleşmenin Taraflarının Yükümlülüklerinin Eşitliği Prensibi”
 4. Risk Kabul (Underwriting)
 5. Hasar Sürecinde Sahtekarlığı Önleme,
 6. Bireysel Emeklilik Sistemi
  1. Emeklilik Sistemleri
  2. Bireysel Emeklilik Sistemin Temel Unsurları
  3. Ana hatlarıyla Bireysel Emeklilik Mevzuatı
  4. Devlet Katkısı Uygulaması
  5. Emeklilik Yatırım Fonları ve Fon Performansları
  6. Operasyonel Süreçler
   1. Satış Süreçleri
   2. Sözleşme Süreci
   3. Tahsilat ve Yatırım İşlemleri
 7. Konu ile ilgili Kurumlar (Tahkim, hazine, araştırma şirketleri, SBM) 

SİGORTA HUKUKU -Bayram BATTAL (6 Saat)

 1. Genel Hukuk
 2. Sigorta Hukuku ve İlgili Mevzuat
 3. Sigortacılık Kanunu
 4. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Sigortacılığa İlişkin Hükümleri
 5. Sigortacılık Genel Şartları
 6. Bireysel Emeklilik Sistemi Mevzuatı
 7. Sigorta Sözleşmeleri ve Bireysel Emeklilik Sistemi Hükümleri

1.Gün

SİGORTA SEKTÖRÜ VE PİYASA BİLGİSİ- Faruk ÖMRÜUZAK (7 Saat)

 1. Sigortanın Temel Kavramları
  1. Risk,  Riziko ve Tehlike
  2. Riskin Unsurları
  3. Risklerin Sınıflandırılması
 2. Risk Karşısında İnsan Davranışları
  1. Risk Yönetimi
   1. Fiziksel Önlemler
   2. Finansal Yöntemler
   3. Zararın Transferi ; Sigorta
 3. Sigortalanabilirlik Kavramı
  1. Sigortanabilir Risk ve  Sigorta
  2. Sigorta Sistemi
   1. Mütüel Sistem
   2. Devir Esaslı Sistem
  3. Sigortanın İşlevleri
 4. Sigortacılığın Temel Kuralları
  1. Büyük Sayılar Kuralı
  2. Seçme Kuralı
  3. Riskin Bölünmesi Kuralı
  4. Oran Kuralı
 5. Sigortanın Temel Prensipleri
  1. Sigortalanabilir Menfaat Prensibi
  2. Azami İyi Niyet Prensibi
  3. Tazminat Prensibi
  4. Halefiyet ve Hakların Devri Prensibi
  5. Hasara Katılım Prensibi
  6. Yakın Sebep Prensibi
 6. Sigorta Sözleşmesi
  1. Sigorta Sözleşmesinin Tanımı
  2. Sigorta Sözleşmesinin  Unsurları
  3. Sigorta Genel Şartları
  4. Sigorta Sözleşmesinin Başlaması ve Sona Ermesi
  5. Sigorta Sözleşmesinin Tarafları
  6. Sigorta Sözleşmesinde Tarafların Borç ve Yükümlülükleri
 7. Sigortacılıkta Görev Alan Diğer Aktörler
  1. Sigorta Acentesi
  2. Sigorta Brokeri
  3. Sigorta Eksperi
  4. Sigorta Aktueri
 8. Türkiye’de Sigortacılık Faaliyetleri
 9. Sigortacılıkla İlgili Kurumlar
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  2. Türkiye Sigorta Birliği
  3. TOBB
  4. SEGEM
  5. Sigorta Bilgi Ve Gözetim Merkezi
  6. Sigorta Tahkim Komisyonu
  7. Güvence Hesabı
  8. DASK
  9. TARSİM
  10. Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu

2.Gün

ÜRÜN BİLGİSİ VE HASAR - Faruk ÖMRÜUZAK (7 Saat)

 1. Yangın ve Mühendislik Sigortaları
  1. Yangın-Mühendislik Sigortalarının  Amacı, Uygulama Alanları ve Kapsamları
  2. Yangın-Mühendislik Sigortaları  Poliçe Örnekleri  ve Ana Prensipleri
  3. Yangın-Mühendislik Sigortaları Kapsamında Gerçekleşen Hasar Örnekleri
 2. Kaza ve Sorumluluk Sigortaları
  1. Kaza Sigortası Çeşitleri
  2. Oto Kaza Sigortaları
  3. Kasko Sigortası ve Teminat Kapsamı
  4. Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası
  5. İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası
  6. Diğer Zorunlu Oto Sigortaları
  7. Oto dışı Kaza Sigortaları                            
  8. Ferdi Kaza Sigortası
  9. Sorumluluk Sigortaları
  10. Oto Sigortaları Hasar Bilgisi
  11. Yeşil Kart
 3. 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Gereği Yaptırılması Zorunlu Sigortalar
  1. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
  2. Zorunlu Karayolları Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
  3. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
  4. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası
  5. Kıyı Tesisleri Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
  6. Özel Güvenlik Mali Sorululuk Sigortası
  7. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
  8. Zorunlu Deprem Sigortası
  9. Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası
  10. .Deniz Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

3.11. Zorunlu Paket Tur Sigortası

3.Gün

ÜRÜN BİLGİSİ VE HASAR - Faruk ÖMRÜUZAK (7 Saat)

 1. Nakliyat Sigortaları
  1. Emtea Sigortaları
   1. Genel Şartlar
   2. Özel Şartlar (İngiliz Enstitü Klozları)
  2. Tekne Sigortaları
   1. Genel Şartlar
   2. Özel Şartlar (İngiliz Enstitü Klozları)
  3. Kıymet Nakliyat Sigortaları
  4. Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası
  5. P.and I. Koruma ve Tazmin Kulüpleri                                                        
 2. Sağlık Sigortaları
  1. Sağlık Sigortaları Tanımı
  2. Sağlık Sigortalarının Özellikleri
  3. Özel Sağlık Sigortası Çeşitleri
  4. Türkiye’deki Özel Sağlık Sigortacılığının Gelişimi ve Bugünü
  5. Türkiye’deki Özel Sigorta Poliçeleri
  6. Genel Şartlar
  7. Teminatlar
  8. Risk Değerlendirmesi
  9. Tazminat Değerlendirme ve Uygulamaları
 3. Tarım Sigortaları
  1. Geleneksel Tarım Sigortaları
  2. Devlet Destekli Tarım Sigortaları

4.Gün

                SİGORTA HUKUKU -Nuray DİNÇMENT (6 Saat)

 1. Genel Hukuk
 2. Sigorta Hukuku ve İlgili Mevzuat
 3. Sigortacılık Kanunu
 4. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Sigortacılığa İlişkin Hükümleri
 5. Sigortacılık Genel Şartları
 6. Bireysel Emeklilik Sistemi Mevzuatı
 7. Sigorta Sözleşmeleri ve Bireysel Emeklilik Sistemi Hükümleri

Program, sigortacılıkla yeni tanışan sigorta sektörü çalışanları ile sigortalıların sigorta departmanı çalışanları hedefleniyor.


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!