Sigorta Sektöründe Stratejik Bakış Açısı
Sigorta Sektöründe Stratejik Bakış Açısı

İlk modülde katılımcıların;

Sigortacılığa büyük pencereden bakmalarını, dünyada ve Türkiye’de sigortacılığın dünü ve bugünü üzerinden geleceği ile ilgili görüş sahibi olmalarını sağlamak, Türk Sigorta Sektörü’nde performans ve rekabeti analiz etmeye yönelik becerileri kazandırmak, M.Porter’ın 5 Güç Analizi ve PESTLE Analizi gibi yöntemleri grup çalışması ile uygulayarak sektörün rekabet koşulları ve geleceği ile ilgili fikir geliştirme ve diğer fikirlerden esinlenme yoluyla sektöre stratejik bakış yetkinliklerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

İkinci modülde katılımcıların;

Rekabet stratejilerini, stratejioluşturmada temel adımları, pazarı anlama ve ticari farkındalığın önemi ve yöntemlerini, fiyat rekabeti ortamında strateji geliştirme yöntemlerini, fiyat rekabetinin ötesine geçme yolunda rekabet avantajı yaratmanın önemini kavramalarını sağlamak, Sigorta Şirketlerinin rekabette öne çıkmak için sahip olması gereken öz yetenekleri grup çalışması yoluyla belirlemek, sigorta sektörünün ortalama yetenek gelişim düzeyini değerlendirip gelişim rotasını çizmek ve bu yolla kendi şirketlerinin rekabetçi yetenekleri konusunda görüş geliştirebilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.


İlk modülde;

  • Dünyada ve Türkiye’de Sigorta Sektörünün Gelişimi ve Dinamikleri
  • Sigorta Sektöründe Global ve Yerel Trendler, Gelecekte Sigortacıları Neler Bekliyor?
  • Türk Sigorta Sektörünün Sermaye Yapısı, Branş Yapısı, Dağıtım Kanalları, Finansal Performansı
  • Türk Sigorta Piyasasında Rekabet Dinamiklerini Porter’ın 5 Güç Metodu ile Anlamak ( Grup Çalışması)
  • Türk Sigorta Sektörünü Gelecek Dönemde Etkileyecek Faktörleri PESTLE Analizi ile Ortaya Çıkartmak (Grup Çalışması)
  • Türk Sigorta Sektörü Performansının Anahtar Göstergelerle Analizi, Sektör Konsantrasyonu, Ana Oyuncular ve Rekabet Dinamikleri

İkinci modülde;

  • Rekabet Bileşenleri: Müşteri Odaklılık, Ticari Farkındalık, Fiyat Rekabeti, Rekabet Avantajı Sağlamak

Müşteri Odaklılık: İşinin odağı daima Müşterin olsun
Ticari Farkındalık: Pazarı ve Rakipleri Tanımak (Pazar Araştırması, Benchmarking), Bilgiyi Avantaja Dönüştürmek (SWOT, TOWS, vb Yöntemleri ile Stratejik Yönü Belirlemek)
Fiyat Rekabeti: Fiyat Rekabeti Stratejilerini ve Stratejik Maliyet Yönetimini Etkin Kullanmak
Fiyat Rekabetinin Ötesine Geçmek: Rekabet Avantajını Kullan ve Güçlendir

  • Kurumların Öz Yeteneklerini ve Gelişim Alanlarını Rekabetçilikleri Geliştirme Yönünde Kullanmalarının Önemi
  • Öz Yetenek Keşif Matrisi ve Gelişim Rotası (Grup Çalışması)
  • Stratejik Hedefler ve Hedeflerin Gerçekleştirilmesinde Yeni Dönemin Öncü Şirketlerinin Başarı Anahtarı : OKR (Amaçlar ve Ana Sonuçlar)

Sigorta Şirketleri Çalışanları: Orta Kademe Yöneticiler, Yönetici Adayı ve Uzmanlar


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!