İnşaat All Risk Sigortaları ve Bağlı Kar Kayıpları ile Sorumluluk Doğuran Hasarlar
İnşaat All Risk Sigortaları ve Bağlı Kar Kayıpları ile Sorumluluk Doğuran Hasarlar

Katılımcılara eğitimde, inşaat all risk sigortaları, buna bağlı kar kayıpları ve ilave olarak sorumluluk doğuran hasarlar konularında teorik ve örneklerle pratik bilgileri kazandırarak, eğitimin sonunda bu branşta kendilerini geliştirmelerine yardımcı olunması ve eğitimin, konu kapsamında karşılaşılan durumlara kaynak oluşturması amaçlanmaktadır.


 • İnşaat All Risk Sigortaları
  • Teminatın Tanımı
  • Ek Teminatlar
  • Sigorta Süresi
  • Sigorta Bedeli
  • Klozlar
  • Ön Bilgi Formları
  • ALOP Uygulamaları
  • CECR Uygulamaları
 • İnşaat Riskleri Kapsamında Sorumluluk Doğuran Hasarlar
 • İnşaat Sigortalarına Bağlı Kar Kayıpları
  • ALOP Uygulamaları
  • Uygulama alani
  • Teminat kapsami
  • Istisnalari
  • Tazminat hesabi

Mühendislik sigortaları alanında genel şart ve özel şart bilgisine sahip, tercihen 2 sene deneyimli,  teknik ve pazarlama birimleri çalışanları, sigorta aracıları çalışanları ve bu poliçeleri alan kurum ve kuruluşların ilgili personel katılabilir. 


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!