Yeni Başlayanlar İçin Sigortacılığa Giriş Hayat
Yeni Başlayanlar İçin Sigortacılığa Giriş Hayat

Bu program sonucunda katılımcıların sigorta tekniği ve hukuku ile ilgili temel bilgileri edinmesi; sigortacılıkla ilgili olan kurumları tanımaları ve sigorta ile ilgili soruların yanıtlarını nerede bulabileceklerini kavramaları amaçlanmaktadır.


SİGORTA SEKTÖRÜ VE PİYASA BİLGİSİ

 1. Sigortanın Temel Kavramları
  • Risk,  Riziko ve Tehlike
  • Riskin Unsurları
  • Risklerin Sınıflandırılması
 2. Risk Karşısında İnsan Davranışları
  • Risk Yönetimi
   • Fiziksel Önlemler
   • Finansal Yöntemler
   • Zararın Transferi ; Sigorta
 3. Sigortalanabilirlik Kavramı
  • Sigortanabilir Risk ve  Sigorta
  • Sigorta Sistemi
   • Mütüel Sistem
   • Devir Esaslı Sistem
  • Sigortanın İşlevleri
 4. Sigortacılığın Temel Kuralları
  • Büyük Sayılar Kuralı
  • Seçme Kuralı
  • Riskin Bölünmesi Kuralı
  • Oran Kuralı
 5. Sigortanın Temel Prensipleri
  • Sigortalanabilir Menfaat Prensibi
  • Azami İyi Niyet Prensibi
  • Tazminat Prensibi
  • Halefiyet ve Hakların Devri Prensibi
  • Hasara Katılım Prensibi
  • Yakın Sebep Prensibi
 6. Sigorta Sözleşmesi
  • Sigorta Sözleşmesinin Tanımı
  • Sigorta Sözleşmesinin  Unsurları
  • Sigorta Genel Şartları
  • Sigorta Sözleşmesinin Başlaması ve Sona Ermesi
  • Sigorta Sözleşmesinin Tarafları
  • Sigorta Sözleşmesinde Tarafların Borç ve Yükümlülükleri
 7. Sigortacılıkta Görev Alan Diğer Aktörler
  • Sigorta Acentesi
  • Sigorta Brokeri
  • Sigorta Eksperi
  • Sigorta Aktueri
 8. Türkiye’de Sigortacılık Faaliyetleri
 9. Sigortacılıkla İlgili Kurumlar
  • Hazine Müsteşarlığı
  • Türkiye Sigorta Birliği
  • TOBB
  • SEGEM
  • Sigorta Bilgi Ve Gözetim Merkezi
  • Sigorta Tahkim Komisyonu
  • Güvence Hesabı
  • DASK
  • TARSİM

 

ÜRÜN VE HASAR BİLGİSİ 

 

 1. Hayat Sigortaları
  • Hayat Sigortası Nedir?
  • Türkiye ve Dünya'da Hayat Sigortaları
  • Hayat Sigortası Ürün Çeşitleri
   • Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar
   • Kritik Hastalıklar ve Maluliyet Sigortaları
   • Birikimli Hayat Sigortaları
   • Yıllık Gelir Sigortaları
   • Eğitim Sigortaları
   • İşsizlik Sigortaları
   • Ferdi Kaza Sigortaları
  • Hayat Sigortalarında Risk Değerlendirme (Underwriting)
   • Bireysel Hayat Sigortası Riskleri İçin Kullanılan Risk Değerlendirme Faktörleri
   • Grup Hayat Sigortası Riskleri İçin Kullanılan Risk Değerlendirme Faktörleri
 •    Hayat Sigortalarında Fiyatlandırmaya Giriş
  • Hayat Sigortası Ürünlerinin Fiyatlandırmasında Kullanılan Temel Parametreler
  • Hayat Sigortalarında Ürün Fiyatlandırmasında “Sözleşmenin Taraflarının Yükümlülüklerinin Eşitliği Prensibi”

     2.Risk Kabul (Underwriting)

      3.Hasar Sürecinde Sahtekarlığı Önleme,

 

 1. Bireysel Emeklilik Sistemi
  • Emeklilik Sistemleri
  • Bireysel Emeklilik Sistemin Temel Unsurları
  • Ana hatlarıyla Bireysel Emeklilik Mevzuatı
  • Devlet Katkısı Uygulaması
  • Emeklilik Yatırım Fonları ve Fon Performansları
  • Operasyonel Süreçler
   • Satış Süreçleri
   • Sözleşme Süreci
   • Tahsilat ve Yatırım İşlemleri
 2. Konu ile ilgili Kurumlar (Tahkim, hazine, araştırma şirketleri, SBM) 

 

SİGORTA HUKUKU

 • Genel Hukuk
 • Sigorta Hukuku ve İlgili Mevzuat
 • Sigortacılık Kanunu
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Sigortacılığa İlişkin Hükümleri
 • Sigortacılık Genel Şartları
 • Bireysel Emeklilik Sistemi Mevzuatı
 • Sigorta Sözleşmeleri ve Bireysel Emeklilik Sistemi Hükümleri

 

Program, sigortacılıkla yeni tanışan sigorta sektörü çalışanları ile sigortalıların sigorta departmanı çalışanları hedefleniyor.


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!