Av. Hande Selanik

Av. Hande Selanik

 

'Av. Hande Selanik' Geçmiş Eğitimleri

Mart 2017
08 Mart 10:00
08 Mart 16:50

Eğitmen:
Av. Hande Selanik

Sigorta sektörünün en önemli sorunlarından biri olan “Destekten Yoksun Kalma Tazminatı’nın Yeni Trafik Sigortası Genel Şartları çerçevesinde gidişatının ne olacağı konusunda bilgi sahibi olmaları; ayrıca 2918 sayılı yasa ve Borçlar Kanunu kapsamında destek tazminatının nitelik ve niceliklerinin katılımcılarca anlaşılması ve uygulama örnekleri - Yargıtay kararları desteğiyle konunun netleştirilmesi sağlanacaktır

Detaylı Bilgi
Ocak 2017
24 Ocak 10:00
24 Ocak 16:50

Eğitmen:
Av. Hande Selanik

Bedeni zararları güvence altına alan sigorta poliçelerinin teminat yapısı ile hasar vakkalarının incelenmesi; Genel Şartlar, Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu hükümleri ve mevzuat kapsamında ortaya çıkan yargı kararları dikkate alınarak daha sağlıklı değerlendirmeler yapılabilmesi sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
Ocak 2018
23 Ocak 10:00
23 Ocak 16:50

Eğitmen:
Av. Hande Selanik

Bedeni zararları güvence altına alan sigorta poliçelerinin teminat yapısı ile hasar vakkalarının incelenmesi; Genel Şartlar, Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu hükümleri ve mevzuat kapsamında ortaya çıkan yargı kararları dikkate alınarak daha sağlıklı değerlendirmeler yapılabilmesi sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
Şubat 2019
13 Şubat 10:00
13 Şubat 16:50

Eğitmen:
Av. Hande Selanik

Bedeni zararları güvence altına alan sigorta poliçelerinin teminat yapısı ile hasar vakkalarının incelenmesi; Genel Şartlar, Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu hükümleri ve mevzuat kapsamında ortaya çıkan yargı kararları dikkate alınarak daha sağlıklı değerlendirmeler yapılabilmesi sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
Ekim 2018
26 Ekim 10:00
26 Ekim 16:50

Eğitmen:
Av. Hande Selanik

Bedeni bir zarar sonucu ortaya çıkan ölüm ve maluliyet zararlarının hukuki tanımları ve birleşenlerinin incelenmesi hedeflenmektedir. Bedeni bir tazminata teminat veren sigorta sözleşmeleri ve temel sigortacılık uygulamaları, temel kanun maddeleri de bu kapsamda incelenerek, emsal yargı kararları ile desteklenerek teminat ve tazminat ilişkisi kurulması sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!