Av. Zeynep Reva

Av. Zeynep Reva

Av. ZEYNEP REVA, LL.M. / PhD Cand.

1974 İstanbul doğumlu olan Zeynep Reva, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1996 yılında mezun olmuş, 2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku yüksek lisansını tamamlamıştır. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde yaptığı Adli Tıp ve Etik yüksek lisans eğitimini Prof. Dr. Oğuz Polat’ın danışmanlığında hazırladığı “Adli Sigortacılık” isimli bitirme projesi ile tamamlamıştır. Halihazırda İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde Tıp Hukuku Bölümünde doktora öğrencisidir.

Zeynep Reva, avukatlık stajını tamamladıktan sonra 1998 yılında sigorta sektöründe çalışmaya başlamış ve muhtelif sigorta şirketlerinde Hukuk, Uyum ve Rücu Müdürü ve Masak Uyum Görevlisi olarak görev yapmıştır. Türkiye Sigorta Birliği nezdindeki Masak İnceleme ve Araştırma Komitesi’nde 3 dönem  ve Kişisel Verilerin Korunması Komitesi’nde 1 dönem üyelik yapmıştır.

Sigorta Hukuku, Sağlık Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Adli Tıp ve Etik, Sözleşmeler Hukuku, Şirketler Hukuku ve Uyum) konuları ağırlıklı çalışma alanları arasındadır. Görev yaptığı sigorta şirketlerinde Sigorta Hukuku Eğitimi, Masak Eğitimi, Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi, Uyum Eğitimi, İş Hukuku Eğitimi ve İmza Sirküleri Okuryazarlığı Eğitimi de vermiştir. Sigorta Hukuku, Sağlık Hukuku, Adli Bilimler ve Şiddet ile ilgili konularda çok sayıda yayın bulunan Zeynep Reva’nın “Adli Sigortacılık” isimli kitabı bulunmakta olup halihazırda Sigorta Tahkim Komisyonu’nda hayat grubu hakemliği de yapmaktadır.

 

'Av. Zeynep Reva' Geçmiş Eğitimleri

Kasım 2020
11 Kasım 10:00
12 Kasım 13:00

Eğitmen:
Av. Zeynep Reva

Sigorta uyuşmazlıklarının her geçen gün arttığı gözlenmektedir. Sigorta sektörü aktörleri, özellikle suistimal olgularına kriminal (adli) bakış açısı ile yaklaşma konusunda eksik kalmaktadır. Adli bilimler sigortacılığın pek çok alanında destekleyici rolü ile hem koruyucu bir role hem de uyuşmazlığın çözülmesinde kilit bir role sahip olmaktadır.

Detaylı Bilgi
Mart 2021
11 Mart 09:15
12 Mart 12:15

Eğitmen:
Av. Zeynep Reva

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında özel nitelikli verilerden olan sağlık verisinin sigorta sektörü aktörlerince işlenmesinin amaç, önem ve gerekliliklerinin mevcut yasal düzenlemeler ışığında değerlendirilmesi, sağlık verisinin işlenmesi sürecindeki risk noktalarının ve dikkat edilmesi gereken konuların aktarılması hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi
Mayıs 2022
09 Mayıs 13:30
10 Mayıs 16:30

Eğitmen:
Av. Zeynep Reva

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında özel nitelikli verilerden olan sağlık verisinin sigorta sektörü aktörlerince işlenmesinin amaç, önem ve gerekliliklerinin mevcut yasal düzenlemeler ışığında değerlendirilmesi, sağlık verisinin işlenmesi sürecindeki risk noktalarının ve dikkat edilmesi gereken konuların aktarılması hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi
Haziran 2022
22 Haziran 10:00
23 Haziran 13:00

Eğitmen:
Av. Zeynep Reva

Sigorta uyuşmazlıklarının her geçen gün arttığı gözlenmektedir. Sigorta sektörü aktörleri, özellikle suistimal olgularına kriminal (adli) bakış açısı ile yaklaşma konusunda eksik kalmaktadır. Adli bilimler sigortacılığın pek çok alanında destekleyici rolü ile hem koruyucu bir role hem de uyuşmazlığın çözülmesinde kilit bir role sahip olmaktadır.

Detaylı Bilgi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!