Defne Üstem

Defne Üstem

1974 doğumlu Defne Üstem, 1997 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Avukatlık stajının ardından 1999 yılında Etibank Teftiş Kurulunda müfettiş yardımcısı olarak göreve başladı. Ardından sırasıyla Axa Oyak Sigorta ve Dışbank şirketlerinde hasar, hukuk ve iç kontrol birimlerinde görev yaptı.

2004 yılında Garanti Emeklilik ve Hayat şirketi teftiş kurulunda müfettiş olarak göreve başlamasının ardından, 2008 yılında yapılan yasal düzenleme ile iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin sigorta ve emeklilik şirketlerinde kurulması zorunluluğu getirilmesi ile birlikte bu yapıların kurulması için görevlendirildi. 2009 yılında iç kontrol, risk yönetimi ve uyum müdürü olarak görevine devam etti. Bu dönemde ek olarak, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum kapsamında şirketin MASAK Uyum Görevlisi olarak görev yaptı. Yasal uyumluluk görevi çerçevesinde Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde düzenlenen Rekabet Hukuku sertifika programını tamamladı.

Bazı tip hukuki ihtilafların mahkeme dışı yöntemlerle çözümünü sağlamak üzere kurulan arabuluculuk sistemi ile ilgili eğitimi Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde, 2017 yılında alarak tamamladı.

Eylül 2018 tarihinde, 14 yıldır görev yaptığı Garanti bünyesindeki kurumsal hayatını sonlandırarak, Nar Eğitim ve Danışmanlık bünyesinde, operasyonel riskler ağırlıklı olmak üzere, risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin kurulması konularında danışman/eğitmen olarak iş hayatına devam etmektedir.

 

'Defne Üstem' Geçmiş Eğitimleri

Temmuz 2019
18 Temmuz 09:00
18 Temmuz 17:00

Eğitmen:
Defne Üstem

Denetim , kontrol, ve risk analiz süreçlerinin daha efektif değerlendirilmesinin sağlanarak; süreçler dahilindeki operasyonel risklerin tespiti, analizi ve yönetimi için nasıl bir risk yönetimi çerçevesi oluşturulması gerektiği yönünde gereken yetkinlikleri sağlamak amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Mayıs 2019
22 Mayıs 09:00
22 Mayıs 17:00

Eğitmen:
Defne Üstem

İç kontrol, iç denetim, risk yönetimi kavramlarının birbirleriyle farkları ve bağlantılarını açıklamak. Kurum süreçlerinin, IT sisteminin, iş akışlarının risk yönetimi bakış açısıyla değerlendirilerek gerekli kontrol ihtiyaçlarını belirlemek, buna uygun kontrolleri tasarlamak, sonuçların takibi ve raporlamaların yapılması konusunda gerekli yetkinlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!