Dilek Sakallıoğlu - Daire Başkanı

Dilek Sakallıoğlu - Daire Başkanı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. 2006 yılında (Mülga) Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu’nda, Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı olarak meslek hayatına başlamış olup 2009 yılında Sigorta Denetleme Uzmanlığına atanmıştır. 2013-2015 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde, City University of New York - Brooklyn College’da İşletme mastırını tamamlamıştır. Sigortacılık ve özel emeklilik sektöründe pek çok şirket ve kuruluşların denetimlerinde ve kuruluşlarında görev almış, yurt dışında (Japonya, İsviçre, Polonya,) eğitim ve seminerlere katılarak sertifikalar edinmiştir. 2018 yılında Sigorta Denetleme Kurulu İstanbul Grup Başkanı ve 2018-2020 yılları arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde yer almıştır. 2020 yılının Kasım ayından itibaren Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda Hayat Dışı Denetim Dairesi Başkanı (Vekâleten) görevini yürütmektedir. Aynı zamanda Sigorta Tahkim Komisyonu Hayat Dışı Sigortalar Hakem Listesinde de yer almaktadır

 

'Dilek Sakallıoğlu - Daire Başkanı' Geçmiş Eğitimleri

Nisan 2021
01 Nisan 11:00
01 Nisan 15:00

Sigortacılık mevzuatı kapsamında, sigorta, reasürans ve özel emeklilik şirketlerinde iç sistemlerin kurulması ile amaçlananın ne olduğu, iç sistemlerin şirket içinde etkin bir şekilde çalışması için nelerin yapılması gerektiği; bu kapsamda şirket üst yönetiminden ve birim çalışanlarından denetimlerde neler beklendiği konularında ilgili alanda çalışan şirket çalışanlarını bilgilendirmek; böylelikle ilgili mevzuatı anlamalarını ve kavramalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Kasım 2018
26 Kasım 10:00
26 Kasım 15:50

Şirketler, maruz kaldıkları risklerin izlenmesi ve kontrolünün sağlanması, şirketin iç yönergeleri ile yönetim stratejisi ve politikalarına uygunluğunun sürekli kontrol edilmesi, denetlenmesi ile hata, hile ve usulsüzlüklerin tespiti ve önlenmesi amacıyla, faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değişen koşullara uygun, iç sistemler kurmalıdırlar. Eğitim kapsamında şirketler bünyesindeki iç sistemlerin fonksiyonu ele alınacak olup denetim ile ilgili mevzuat, denetim süreci ve denetimde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

Detaylı Bilgi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!