Doç. Dr. Metin Sarıaslan

Doç. Dr. Metin Sarıaslan

 Dr. METİN SARIASLAN

1970 yılında Yozgat’ta doğdu. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi’nden mezun oldu.

Aynı üniversitede; 1993 yılında Muhasebe Enstitüsü, Muhasebe-Denetim Bilim Dalında yüksek lisans, 2005 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalının Muhasebe Bilim Dalında doktora yaptı. 2018 yılında Üniversitelerarası Kurul kararıyla Doçent oldu.

Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulunda; Ocak/1993 – Kasım/2011 tarihleri arasında ve halen Sigorta Denetleme Uzmanı, Kasım/2011-Agustos/2012 arasında İstanbul Grup Başkanı, Ağustos/2012-Eylül/2017 arasında Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Muhasebe ve bireysel emeklilik alanında üç kitap ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Ayrıca çok sayıda konferans ve seminere konuşmacı katılmıştır. 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nda (yeni ismi Kamu Gözetim Kurumu) Çalışma Komisyonu üyesi olarak TFRS 4 ‘Sigorta Sözleşmeleri’ çıkarılma çalışmasına katılmıştır.

6 ay İngiltere’de ve 6 ay ABD’de çeşitli konularında araştırma yapmıştır.

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfında (TSEV) 2007 yılından beri aşağıdaki konularda eğitmenlik yapmaktadır.

Marmara Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesinde misafir öğretim görevlisi olarak eğitimler vermiştir.

 

'Doç. Dr. Metin Sarıaslan' Geçmiş Eğitimleri

Şubat 2020
24 Şubat 14:00
02 Mart 20:30

Detaylı Bilgi
26 Şubat 09:00
27 Şubat 17:00

Sigorta sektörünün TFRS 17’ye geçiş sürecinde konunun mantığının kavranması ve içeriğin sigorta sektörüne uyarlanmış şekilde detaylı olarak ele alınması sağlanacaktır. Eğitim sonunda katılımcıların TFRS 17 ile ilgili mevcut tereddütlerinin giderilmesi ve gerekli hazırlıkları yapabilecek duruma gelmeleri amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Mart 2020
18 Mart 17:00
07 Nisan 17:00

Detaylı Bilgi
Mayıs 2019
03 Mayıs 09:00
04 Mayıs 17:00

Sigorta sektörünün TFRS 17’ye geçiş sürecinde konunun mantığının kavranması ve içeriğin sigorta sektörüne uyarlanmış şekilde detaylı olarak ele alınması sağlanacaktır. Eğitim sonunda katılımcıların TFRS 17 ile ilgili mevcut tereddütlerinin giderilmesi ve gerekli hazırlıkları yapabilecek duruma gelmeleri amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
02 Mayıs 16:30
03 Mayıs 20:30

BES Muhasebesi(M)

Detaylı Bilgi
Nisan 2020
15 Nisan 17:00
16 Nisan 20:30

BES Muhasebesi(M)

Detaylı Bilgi
Mart 2019
30 Mart 13:30
13 Nisan 14:00

Muhasebe ve Finansal Raporlama, her yıl düzenlenen aktüerlik sınavlarına yönelik olarak açılan 2. seviye sınava hazırlık eğitimidir.

Detaylı Bilgi
29 Mart 17:00
13 Nisan 18:30

Detaylı Bilgi
02 Mart 09:30
09 Mart 14:00

Detaylı Bilgi
07 Mart 16:30
04 Nisan 20:30

TMS / TFRS

Detaylı Bilgi
Nisan 2019
05 Nisan 09:00
02 Mayıs 16:00

Sigorta Muhasebesi

Detaylı Bilgi
Kasım 2018
22 Kasım 09:00
22 Kasım 17:00

Sigorta sektörünün TFRS 17’ye geçiş sürecinde konunun mantığının kavranması ve içeriğin sigorta sektörüne uyarlanmış şekilde detaylı olarak ele alınması sağlanacaktır. Eğitim sonunda katılımcıların TFRS 17 ile ilgili mevcut tereddütlerinin giderilmesi ve gerekli hazırlıkları yapabilecek duruma gelmeleri amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
15 Kasım 09:00
17 Kasım 17:00

Katılımcıların teknik karşılıklar işlemlerine hazır hale getirilmesi ve sigorta muhasebesi hususunda kurumları adına gerekli aksiyonları alabilecek durumda olmaları amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
23 Kasım 09:00
24 Kasım 17:00

Katılımcıların teknik karşılıklar işlemlerine hazır hale getirilmesi ve sigorta muhasebesi hususunda kurumları adına gerekli aksiyonları alabilecek durumda olmaları amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Aralık 2018
13 Aralık 09:00
13 Aralık 17:00

Sigorta sektörünün TFRS 17’ye geçiş sürecinde konunun mantığının kavranması ve içeriğin sigorta sektörüne uyarlanmış şekilde detaylı olarak ele alınması sağlanacaktır. Eğitim sonunda katılımcıların TFRS 17 ile ilgili mevcut tereddütlerinin giderilmesi ve gerekli hazırlıkları yapabilecek duruma gelmeleri amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
14 Aralık 09:00
15 Aralık 17:00

Eğitim ile birlikte katılımcıların, Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulunun Finansal Tablolarının denetimine ilişkin temel esasları anlatılarak ilgili konularda şirketlerinde gerekli aksiyonları doğru bir şekilde alabilmeleri amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Nisan 2018
04 Nisan 15:00
13 Nisan 20:30

Muhasebe ve Finansal Raporlama, her yıl düzenlenen aktüerlik sınavlarına yönelik olarak açılan 2. seviye sınava hazırlık eğitimidir.

Detaylı Bilgi
06 Nisan 09:00
14 Nisan 17:00

Detaylı Bilgi
Mart 2018
15 Mart 17:30
24 Mart 17:00

Detaylı Bilgi
16 Mart 09:00
17 Mart 17:30

TMS / TFRS , finansal raporlama ve muhasebe alanında özellikle de sigorta sözleşmeleri ve teknik karşılıkların muhasebeleştirilmesi sırasında önemli kararlar verilmesini ve derin bir altyapı oluşturulmasını gerektirmektedir.  Dolayısıyla eğitimimizde anlatılacak konular, TMS/TFRS’ye  ışık tutacak nitelikte olup katılımcıların, uygulama sırasında işletmelerin karşılaştıkları sorulara etkili ve çözüm odaklı cevap bulmaları sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
Mayıs 2018
09 Mayıs 09:30
10 Mayıs 17:30

Katılımcıların hasar ve tazminat işlemlerinin denetimine hazır hale getirilmesi ve kurumlar adına gerekli aksiyonları alabilecek durumda olmaları amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
08 Mayıs 09:30
08 Mayıs 17:30

Katılımcıların hasar ve tazminat işlemlerinin denetimine hazır hale getirilmesi ve kurumlar adına gerekli aksiyonları alabilecek durumda olmaları amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Haziran 2018
29 Haziran 09:00
30 Haziran 17:30

Eğitim ile birlikte temel düzeyde reasürans bilgisi ve reasürans denetimi konusunda katılımcıların bilgiilendirilmesi hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi
Kasım 2017
29 Kasım 09:30
01 Aralık 17:30

Sigorta Muhasebesi (Teknik Karşılıklar dahil) ve Denetimi

Detaylı Bilgi
22 Kasım 09:30
15 Aralık 17:30

Sigorta Muhasebesi ve Sermaye Yeterliliği

Detaylı Bilgi
23 Kasım 09:30
15 Aralık 12:30

TMS / TFRS

Detaylı Bilgi
Şubat 2018
07 Şubat 09:30
10 Şubat 17:30

5018 sayılı Kanunda iç denetim, “kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetleri” şeklinde tanımlanmıştır. İç denetim faaliyetleri, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.

Detaylı Bilgi
Mart 2017
09 Mart 09:30
11 Mart 17:00

Detaylı Bilgi
Nisan 2017
07 Nisan 09:00
15 Nisan 17:00

Detaylı Bilgi
05 Nisan 15:30
14 Nisan 20:30

Muhasebe ve Finansal Raporlama, her yıl düzenlenen aktüerlik sınavlarına yönelik olarak açılan 2. seviye sınava hazırlık eğitimidir.

Detaylı Bilgi
Şubat 2017
16 Şubat 09:30
18 Şubat 16:59

5018 sayılı Kanunda iç denetim, “kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetleri” şeklinde tanımlanmıştır. İç denetim faaliyetleri, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.

Detaylı Bilgi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!