Dr. Mehmet Muratoğlu

Dr. Mehmet Muratoğlu

Dr. Mehmet MURATOĞLU

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği (Ana Dal Elektronik) Bölümünde lisans eğitimini, daha sonra YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, İşletme Yönetimi Yüksek Lisansını ve İşletme Yönetimi programında; yönetim, organizasyon ve örgütsel davranış alanlarında doktora öğrenimini tamamlamıştır.

Çalışma hayatına Enka pazarlamada Teknolojik ürünlerin satışından sorumlu Satış Uzmanı olarak başlamıştır. Daha sonra, Amerikan kuruluşu olan ITT Bilka A.Ş-Altın REHBER, (ITT World Directories Inc.) de Bölge Satış Müdür’ lüğünde bulunmuştur. 1991-1992 döneminde ITT World Directories Inc.’ de satış yönetimindeki başarılarından dolayı Ülkelerarası Yönetici takdir ödülünü ‘‘Management Recognition Award.1991’’ almaya hak kazanmıştır. Yurtdışında uygulamalı satış faaliyetlerinde yer almış ve bu dönemde çeşitli eğitim programlarına katılımcı ve düzenleyici olarak deneyimleme fırsatı bulmuştur.

Sigorta sektöründe yer alan çeşitli sigorta şirketlerinde 1992–2003 yılları arasında sırasıyla, Emek Hayat Sigorta, Güneş Hayat Sigorta'da (Türkiye Hayat ve Emeklilik) genel müdür yardımcısı olarak, Doğan Hayat Sigorta'da (BNP Paribas Emeklilik) kurucu genel müdür ve yönetim kurulu pozisyonlarında üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. 2003 yılında Profesyonel Yöneticilik çalışmalarında elde ettiği bilgi ve deneyimlerini, yönetim danışmanlığı ve eğitim alanında paylaşmak üzere sırasıyla sektörün önemli sigorta şirketlerine danışmanlık, proje liderliği ve Eğitim hizmetleri vermiştir. Ayrıca OKAN Üniversitesi, MYO’ unda Öğretim görevlisi olarak; “İşletme Stratejileri, Örgütsel yapılar ve Davranışlar, Satış planlama ve Operasyonları, Kişisel Gelişim ve Profesyonellik, Sonuç Odaklı Proje Yönetimi, İşletme Yöneticiliği” derslerini vermektedir. Bunun yanı sıra, YTÜ, Sürekli Eğitim Merkezinde sigorta acente yöneticilerine yönelik hazırlanan “Mikro İşletme Yönetimi Eğitim Programı” nın eğitim koordinatörlüğünü yapmıştır. Türk Sigorta Enstitüsü’nde sigorta işletmeciliği, kişisel gelişim ve satış pazarlama derslerini vermektedir. Bu çalışmalarının yanı sıra, sektöre yönelik bilgi ve deneyimlerini araştırmacı ve yenilikçi yaklaşımıyla, Sigortacı Gazetesi'nde aylık köşe yazılarıyla paylaşmayı sürdürmektedir.

Yurt içinde katıldığı eğitim programlarının yanı sıra; Yurt dışında katıldığı bazı eğitim programları ve yerleri de aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

  • The Invitational Life Insurance, Top Management Seminar, Tokyo, Japan.
  • Sales Management Program (Part III), Motivation, Team Building, Training, Brussels Belgium.
  • Sales Management Program (Part II), Control, Time Management, Problem Solving and Decision Making, Oldham, U.K.
  • Sales Management program (Part I), Leadership and Communication, Coventry, U.K.” Basic Management Techniques, İstanbul, Türkiye

Ayrıca sigorta sektörüne yönelik bilimsel nitelik taşıyan akademik çalışma amacıyla bilimsel makale ve kongre sunumlu bildiriler için sorumlu yazar olarak aşağıdaki araştırmaları gerçekleştirmiştir.

  • Sigorta Sektörü Çalışanlarının, Duygusal Zekâ ve Duygusal Zekâ Boyutlarının Demografik Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 8. Örgütsel Davranış Kongresi bildiriler kitabı, Kasım, 2021, Mehmet Muratoğlu.
  • Psikolojik Sözleşme İhlalinin Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Sigortacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama Dicle University İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Ağustos,2022, Ahmet Kar, Mehmet Muratoğlu.
  • İşveren Çekiciliği, Çalışmaya Tutkunluk ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi: Sigortacılık Sektöründe Bir Uygulama, International EGE Congress on Social Sciences &Humanities-Proceedings Book. September, 2022, İlknur Kar, Ahmet Kar, Mehmet Muratoğlu.
  • Duygusal Zekâ ile İş Performansı İlişkisinde Algılanan Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü: Sigortacılık Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, IBAD Sosyal Bilimler Dergisi. Aralık, 2022, Mehmet Muratoğlu, Turhan Erkmen

 

 

'Dr. Mehmet Muratoğlu' Yaklaşan Eğitimleri

Aralık 2023
26 Aralık 09:30
27 Aralık 12:30

Müşteriyle birebir ilişki kuran satış profesyonellerinin, iyi bir performans göstermesi için sadece bilindik, öne çıkarılan niteliklerinin olmasının yanı sıra, aranılan diğer bir nitelikte duygusal zekadır. Bu eğitimle, satış elemanlarının satış sürecinde kendisinin ve müşterisinin duygularını tanımlayabilme, yönetebilme becerilerini geliştirmeyi ve aynı zamanda duygusal zeka düzeyleri ile algıladıkları performansları arasında anlamlı bir ilişkinin değerlendirilmesini amaçlamaktayız.

Detaylı Bilgi
Şubat 2024
05 Şubat 09:30
06 Şubat 12:30

Bu Eğitim, Bir Sosyal Medya Uzmanlık Eğitimi Değildir! Hazırladığımız eğitim programı, sigorta satışı için sosyal medya ortamında nasıl daha etkin olunabilirin ve satışların artırılmasında sosyal medya ile geleneksel satış yaklaşımların nasıl entegre edilebileceğinin yanıtlarını vermeyi amaçlamaktadır.

Detaylı Bilgi
26 Şubat 09:30
29 Şubat 12:30

Sigorta ürünü; görülemez, elle tutulamaz ve dokunulamazdır! Sahipliliği konusunda güven duygusunun baskın olduğu taahhütlere ve vaatlere dayalı çabaların öne çıktığı bir çalışma yöntemi gerektirir. Tabii ki, başlangıçta; fikir satıyorsun, güven satıyorsun, vaatlerini satıyorsun ve kendi becerilerini satıyorsun. Bu o kadar büyük bir zorluktur ki, sigorta satışına tutkuyla başlayan genç ve deneyimsiz yeteneklerin bu işten hızlıca kopmasına neden olur. Çoğu sigorta satıcısı ilk 1 yıl içinde ayrılır. Çoğu acente de deneyimsiz sigorta satıcısı almaya korkar. Ancak, bu olumsuz durumu sadece ve sadece düşüncenizin gerçekleşmesine inanarak kolayca olumlu hale dönüştürebilirsiniz. Sizin donanımlı hale gelmeniz, deneyimsizliğinizi ortadan kaldıracak ve uzman satıcılar kadar sigorta satışını kolayca yapabileceğiniz bir profesyonel görünümüne kavuşmuş olacaksınız. Daha sonra yarım kalmış bir hikayenizin olmaması ve önünüze çıkacak zorlukları kolayca aşmanız için, her bir adımını sigortayla örneklendirerek “Sigorta İçin Temel Satış Adımları” eğitim programını hazırlamış bulunmaktayız.

Detaylı Bilgi
Mart 2024
18 Mart 09:30
19 Mart 12:30

Bu eğitim programı, işyeri ortamında ortaya çıkan çalışan rekabeti içinde, kendi performanslarının iyileştirilmesi için fırsat arayan ve gelişimlerini hızlandırmak isteyen çalışanların, işbirliklerini geliştirmelerine nasıl yardımcı olunması gerektiğinin cevabı olarak hazırlanmıştır. Programın içerikleri, çalışanın öğrenme ve deneyim kazanma beklentisini yanıtlayarak, takım üyelerinin başarılı olma isteklerine destek verecek yaklaşımların neler olduğu ve bunların nasıl uygulamaya konulması gerektiğini cevaplayacak bir şekilde tasarlanmıştır. Bu eğitim, hiyerarşik bir ilişki içinde ister dikey ister yatay seviyede olunsun, her bireyin bir diğerinin başarısına vereceği katkının yöntemlerinin neler olduğunun paylaşılacağı bir eğitim olacaktır.

Detaylı Bilgi

'Dr. Mehmet Muratoğlu' Geçmiş Eğitimleri

Ekim 2019
18 Ekim 17:00
06 Kasım 20:30

Sigorta İşletmeciliği

Detaylı Bilgi
Kasım 2019
22 Kasım 13:30
04 Aralık 20:00

Sigorta Pazarlaması

Detaylı Bilgi
Kasım 2020
14 Kasım 10:00
19 Kasım 20:00

Sigorta Satış Yaklaşımları - Hayat Dışı

Detaylı Bilgi
Ekim 2020
19 Ekim 17:00
31 Ekim 13:00

Sigorta İşletmeciliği

Detaylı Bilgi
Ekim 2021
18 Ekim 17:00
01 Kasım 20:30

Sigorta İşletmeciliği

Detaylı Bilgi
Ekim 2017
20 Ekim 13:30
10 Kasım 20:00

Sigorta İşletmeciliği

Detaylı Bilgi
Nisan 2017
14 Nisan 17:00
24 Nisan 20:00

Hayat Sigortaları Pazarlaması

Detaylı Bilgi
Kasım 2016
23 Kasım 13:30
12 Aralık 20:00

Sigorta Pazarlaması

Detaylı Bilgi
Ekim 2016
19 Ekim 17:00
12 Kasım 17:00

Sigorta İşletmeciliği

Detaylı Bilgi
Kasım 2018
22 Kasım 17:00
06 Aralık 20:00

Sigorta Pazarlaması

Detaylı Bilgi
Ekim 2018
18 Ekim 13:30
06 Kasım 20:00

Sigorta İşletmeciliği

Detaylı Bilgi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!