Dr. Mehmet Muratoğlu

Dr. Mehmet Muratoğlu

Dr. Mehmet MURATOĞLU

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği (Ana Dal Elektronik) Bölümünde lisans eğitimini, daha sonra YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, İşletme Yönetimi Yüksek Lisansını ve İşletme Yönetimi programında; yönetim, organizasyon ve örgütsel davranış alanlarında doktora öğrenimini tamamlamıştır.

Çalışma hayatına Enka pazarlamada Teknolojik ürünlerin satışından sorumlu Satış Uzmanı olarak başlamıştır. Daha sonra, Amerikan kuruluşu olan ITT Bilka A.Ş-Altın REHBER, (ITT World Directories Inc.) de Bölge Satış Müdür’ lüğünde bulunmuştur. 1991-1992 döneminde ITT World Directories Inc.’ de satış yönetimindeki başarılarından dolayı Ülkelerarası Yönetici takdir ödülünü ‘‘Management Recognition Award.1991’’ almaya hak kazanmıştır. Yurtdışında uygulamalı satış faaliyetlerinde yer almış ve bu dönemde çeşitli eğitim programlarına katılımcı ve düzenleyici olarak deneyimleme fırsatı bulmuştur.

Sigorta sektöründe yer alan çeşitli sigorta şirketlerinde 1992–2003 yılları arasında sırasıyla, Emek Hayat Sigorta, Güneş Hayat Sigorta'da (Türkiye Hayat ve Emeklilik) genel müdür yardımcısı olarak, Doğan Hayat Sigorta'da (BNP Paribas Emeklilik) kurucu genel müdür ve yönetim kurulu pozisyonlarında üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. 2003 yılında Profesyonel Yöneticilik çalışmalarında elde ettiği bilgi ve deneyimlerini, yönetim danışmanlığı ve eğitim alanında paylaşmak üzere sırasıyla sektörün önemli sigorta şirketlerine danışmanlık, proje liderliği ve Eğitim hizmetleri vermiştir. Ayrıca OKAN Üniversitesi, MYO’ unda Öğretim görevlisi olarak; “İşletme Stratejileri, Örgütsel yapılar ve Davranışlar, Satış planlama ve Operasyonları, Kişisel Gelişim ve Profesyonellik, Sonuç Odaklı Proje Yönetimi, İşletme Yöneticiliği” derslerini vermektedir. Bunun yanı sıra, YTÜ, Sürekli Eğitim Merkezinde sigorta acente yöneticilerine yönelik hazırlanan “Mikro İşletme Yönetimi Eğitim Programı” nın eğitim koordinatörlüğünü yapmıştır. Türk Sigorta Enstitüsü’nde sigorta işletmeciliği, kişisel gelişim ve satış pazarlama derslerini vermektedir. Bu çalışmalarının yanı sıra, sektöre yönelik bilgi ve deneyimlerini araştırmacı ve yenilikçi yaklaşımıyla, Sigortacı Gazetesi'nde aylık köşe yazılarıyla paylaşmayı sürdürmektedir.

Yurt içinde katıldığı eğitim programlarının yanı sıra; Yurt dışında katıldığı bazı eğitim programları ve yerleri de aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

  • The Invitational Life Insurance, Top Management Seminar, Tokyo, Japan.
  • Sales Management Program (Part III), Motivation, Team Building, Training, Brussels Belgium.
  • Sales Management Program (Part II), Control, Time Management, Problem Solving and Decision Making, Oldham, U.K.
  • Sales Management program (Part I), Leadership and Communication, Coventry, U.K.” Basic Management Techniques, İstanbul, Türkiye

Ayrıca sigorta sektörüne yönelik bilimsel nitelik taşıyan akademik çalışma amacıyla bilimsel makale ve kongre sunumlu bildiriler için sorumlu yazar olarak aşağıdaki araştırmaları gerçekleştirmiştir.

  • Sigorta Sektörü Çalışanlarının, Duygusal Zekâ ve Duygusal Zekâ Boyutlarının Demografik Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 8. Örgütsel Davranış Kongresi bildiriler kitabı, Kasım, 2021, Mehmet Muratoğlu.
  • Psikolojik Sözleşme İhlalinin Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Sigortacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama Dicle University İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Ağustos,2022, Ahmet Kar, Mehmet Muratoğlu.
  • İşveren Çekiciliği, Çalışmaya Tutkunluk ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi: Sigortacılık Sektöründe Bir Uygulama, International EGE Congress on Social Sciences &Humanities-Proceedings Book. September, 2022, İlknur Kar, Ahmet Kar, Mehmet Muratoğlu.
  • Duygusal Zekâ ile İş Performansı İlişkisinde Algılanan Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü: Sigortacılık Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, IBAD Sosyal Bilimler Dergisi. Aralık, 2022, Mehmet Muratoğlu, Turhan Erkmen

 

 

'Dr. Mehmet Muratoğlu' Yaklaşan Eğitimleri

Ağustos 2023
10 Ağustos 09:30
10 Ağustos 16:30

İyi bir satış sunumunu başarıyla sonlandıran nedir? Ezbere dayalı, sadece tekniğin zorunlu kıldığı adımları mı takip etmek, yoksa satış bilginizin filtresi olarak pratikte açığa çıkardığınız beceri ve özellikleriniz mi? İyi bir satış profesyoneli olarak sizden beklenen, satışı başarıyla tamamlamanız ve şirketiniz için yeni bir değer yaratmanız ise, o halde zamanı maliyetlendirin ve satış bilginizi pratik beceriler üzerinde sonuç odaklı hale getirin. Bu eğitim programıyla, katılımcılara satışta sonuca giden 15 adım uygulamasıyla pratik bilgiler verilecek ve her adımın sonunda sigorta uygulamalı örneklerle adımların sonucu nasıl etkileyeceği tartışılacaktır.

Detaylı Bilgi

'Dr. Mehmet Muratoğlu' Geçmiş Eğitimleri

Ekim 2019
18 Ekim 17:00
06 Kasım 20:30

Sigorta İşletmeciliği

Detaylı Bilgi
Kasım 2019
22 Kasım 13:30
04 Aralık 20:00

Sigorta Pazarlaması

Detaylı Bilgi
Mayıs 2020
15 Mayıs 10:00
16 Mayıs 16:00

Bu eğitim programı, işyeri ortamında ortaya çıkan çalışan rekabeti içinde, kendi performanslarının iyileştirilmesi için fırsat arayan ve gelişimlerini hızlandırmak isteyen çalışanların, işbirliklerini geliştirmelerine nasıl yardımcı olunması gerektiğinin cevabı olarak hazırlanmıştır. Programın içerikleri, çalışanın öğrenme ve deneyim kazanma beklentisini yanıtlayarak, takım üyelerinin başarılı olma isteklerine destek verecek yaklaşımların neler olduğu ve bunların nasıl uygulamaya konulması gerektiğini cevaplayacak bir şekilde tasarlanmıştır. Bu eğitim, hiyerarşik bir ilişki içinde ister dikey ister yatay seviyede olunsun, her bireyin bir diğerinin başarısına vereceği katkının yöntemlerinin neler olduğunun paylaşılacağı bir eğitim olacaktır.

Detaylı Bilgi
08 Mayıs 10:00
09 Mayıs 16:00

İyi bir satış sunumunu başarıyla sonlandıran nedir? Ezbere dayalı, sadece tekniğin zorunlu kıldığı adımları mı takip etmek, yoksa satış bilginizin filtresi olarak pratikte açığa çıkardığınız beceri ve özellikleriniz mi? İyi bir satış profesyoneli olarak sizden beklenen, satışı başarıyla tamamlamanız ve şirketiniz için yeni bir değer yaratmanız ise, o halde zamanı maliyetlendirin ve satış bilginizi pratik beceriler üzerinde sonuç odaklı hale getirin. Bu eğitim programıyla, katılımcılara satışta sonuca giden 15 adım uygulamasıyla pratik bilgiler verilecek ve her adımın sonunda sigorta uygulamalı örneklerle adımların sonucu nasıl etkileyeceği tartışılacaktır.

Detaylı Bilgi
Temmuz 2020
01 Temmuz 10:00
02 Temmuz 13:00

İyi bir satış sunumunu başarıyla sonlandıran nedir? Ezbere dayalı, sadece tekniğin zorunlu kıldığı adımları mı takip etmek, yoksa satış bilginizin filtresi olarak pratikte açığa çıkardığınız beceri ve özellikleriniz mi? İyi bir satış profesyoneli olarak sizden beklenen, satışı başarıyla tamamlamanız ve şirketiniz için yeni bir değer yaratmanız ise, o halde zamanı maliyetlendirin ve satış bilginizi pratik beceriler üzerinde sonuç odaklı hale getirin. Bu eğitim programıyla, katılımcılara satışta sonuca giden 15 adım uygulamasıyla pratik bilgiler verilecek ve her adımın sonunda sigorta uygulamalı örneklerle adımların sonucu nasıl etkileyeceği tartışılacaktır.

Detaylı Bilgi
Ocak 2021
21 Ocak 10:00
22 Ocak 13:00

Bu eğitim programı, işyeri ortamında ortaya çıkan çalışan rekabeti içinde, kendi performanslarının iyileştirilmesi için fırsat arayan ve gelişimlerini hızlandırmak isteyen çalışanların, işbirliklerini geliştirmelerine nasıl yardımcı olunması gerektiğinin cevabı olarak hazırlanmıştır. Programın içerikleri, çalışanın öğrenme ve deneyim kazanma beklentisini yanıtlayarak, takım üyelerinin başarılı olma isteklerine destek verecek yaklaşımların neler olduğu ve bunların nasıl uygulamaya konulması gerektiğini cevaplayacak bir şekilde tasarlanmıştır. Bu eğitim, hiyerarşik bir ilişki içinde ister dikey ister yatay seviyede olunsun, her bireyin bir diğerinin başarısına vereceği katkının yöntemlerinin neler olduğunun paylaşılacağı bir eğitim olacaktır.

Detaylı Bilgi
Kasım 2020
14 Kasım 10:00
19 Kasım 20:00

Sigorta Satış Yaklaşımları - Hayat Dışı

Detaylı Bilgi
Ekim 2020
19 Ekim 17:00
31 Ekim 13:00

Sigorta İşletmeciliği

Detaylı Bilgi
Ekim 2021
18 Ekim 17:00
01 Kasım 20:30

Sigorta İşletmeciliği

Detaylı Bilgi
Kasım 2021
09 Kasım 10:00
10 Kasım 13:00

İyi bir satış sunumunu başarıyla sonlandıran nedir? Ezbere dayalı, sadece tekniğin zorunlu kıldığı adımları mı takip etmek, yoksa satış bilginizin filtresi olarak pratikte açığa çıkardığınız beceri ve özellikleriniz mi? İyi bir satış profesyoneli olarak sizden beklenen, satışı başarıyla tamamlamanız ve şirketiniz için yeni bir değer yaratmanız ise, o halde zamanı maliyetlendirin ve satış bilginizi pratik beceriler üzerinde sonuç odaklı hale getirin. Bu eğitim programıyla, katılımcılara satışta sonuca giden 15 adım uygulamasıyla pratik bilgiler verilecek ve her adımın sonunda sigorta uygulamalı örneklerle adımların sonucu nasıl etkileyeceği tartışılacaktır.

Detaylı Bilgi
Aralık 2017
13 Aralık 09:30
13 Aralık 17:30

Eğitim programı ile birlikte; sigorta sektöründe dağıtım kanal yapılarında, planlama çalışmalarına uygun yaklaşımların değerlendirilmesi, dağıtım kanal yapılanmasında, satış kanallarına yönelik takım tasarım ve örgütleme süreçlerinde etkin kanal oluşturulması, kanal satış yöneticilerinin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak için motivasyon ağırlıklı liderlik becerileriyle kanal performans gelişimine yön verecek donanımını kazandırılması, verimli ve sürdürülebilir satış kanalları sisteminin yerleştirilmesi amacıyla, satış kanalı ödül ve teşvik sistemleri, performans değerlendirmesi ve kanalların denetlenmesi ve eğitimi gibi konular hakkında satış ekipleri için gerekli olan güncel ve yenilenmiş bilgilerin değerlendirilmesi, şirket bazlı satış kanallarının güncel verilerle verimlilik analizlerin yapılması sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
Ocak 2018
19 Ocak 10:00
19 Ocak 16:50

Çapraz satış yöntemi kazancınızı katlamanıza ve müşteri sadakati oluşturmanıza katkı sağlayacak en iyi yöntemdir. Çapraz satışlar sayesinde sonsuz değer oluşturur ve sürekli fayda sağlayarak yeni potansiyeller yaratabilirsiniz.

Detaylı Bilgi
Ekim 2017
20 Ekim 13:30
10 Kasım 20:00

Sigorta İşletmeciliği

Detaylı Bilgi
Mart 2017
29 Mart 17:30
08 Nisan 15:00

Yönetici Yetiştirme ve Geliştirme

Detaylı Bilgi
08 Mart 10:00
09 Mart 16:50

Kurumların gelirlerini maksimize etmek amacıyla uygulamaya konan tüm satış faaliyetlerinin, hedeflenen sayısal değerlerde gerçekleştirme yaklaşımları aktarılarak, gerçekçi, ulaşılabilir, doğru, süreklilik esasına dayalı hedefler nasıl belirlenir ?

Detaylı Bilgi
Nisan 2017
14 Nisan 17:00
24 Nisan 20:00

Hayat Sigortaları Pazarlaması

Detaylı Bilgi
26 Nisan 10:00
26 Nisan 16:50

Dağıtım kanalı içinde birbirinde bağımsız ancak ortak çıkarları olan bir dizi işletme bulunmaktadır. Acenteler dağıtım kanallarının en kalabalık ağını oluşturan işletmelerdir. Ekonomik olarak kendilerinden bağımsız işletmelerin oluşturduğu bir dağıtım kanalını verimli yönetebilmek gerekmektedir. Fiziki dağıtım, koordinasyon, denetim gibi önemli işlevleri yerine getirirken aynı zamanda üretimin hedeflenen rakamlarda ulaşmasını sağlamak amacıyla bir takım motive edici araçlar da kullanmaktadır. Bu eğitimde acente ağının genişletilmesi ve verimli tutundurulmasının öğrenilmesi sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
Kasım 2016
23 Kasım 13:30
12 Aralık 20:00

Sigorta Pazarlaması

Detaylı Bilgi
Ekim 2016
19 Ekim 17:00
12 Kasım 17:00

Sigorta İşletmeciliği

Detaylı Bilgi
Kasım 2018
22 Kasım 17:00
06 Aralık 20:00

Sigorta Pazarlaması

Detaylı Bilgi
Ekim 2018
18 Ekim 13:30
06 Kasım 20:00

Sigorta İşletmeciliği

Detaylı Bilgi
Ekim 2022 Haziran 2023
01 Haziran 18:00
01 Haziran 21:00

Detaylı Bilgi
Mayıs 2023
23 Mayıs 09:30
24 Mayıs 12:30

Liderlik, organizasyon içi davranış alanında yapılan en önemli araştırma ve tartışma konularından biridir. Google’da 500 milyona yakın web sayfası, Google akademi’ de 200 bin üzerinde dergi, makale ve kitap listelenmektedir. Liderliğin satış yönetiminde ki önemi ve değerlendirilmesi yapıldığında, satış yöneticisi için birden çok rol beklentisi tanımı yapılır. İyi bir Lider, deneyimli bir akıl hocası, performans artırıcı bir koç, güvenilir bir arkadaş... Esasında, satış yöneticisi olarak hepsinin üstesinden gelerek, kendinize yeni bir bakış açısı edinmeniz ve keskin, üretken, yüksek özellikli bir satış gücü geliştirmeniz beklenir sizden! İster saha ister ofis içi satış gücü yöneten birisi olun, sizden beklenen takımınızın performansını sürekli kılmanızdır. Şayet bu sigorta satışı ise daha da kritik bir önem taşır. Satış yönetimi, satıştan başka birçok görevi üstlenmeyi içerir. Satışa uygun doğru yetenekleri keşfetmek, bunları elde tutmak, eğitmek ve geliştirmek, satış planları yapmak ve hedefleri beklenenden de yüksekte gerçekleştirmek.

Detaylı Bilgi
Mart 2023
13 Mart 09:30
14 Mart 12:30

Bu eğitim programı, işyeri ortamında ortaya çıkan çalışan rekabeti içinde, kendi performanslarının iyileştirilmesi için fırsat arayan ve gelişimlerini hızlandırmak isteyen çalışanların, işbirliklerini geliştirmelerine nasıl yardımcı olunması gerektiğinin cevabı olarak hazırlanmıştır. Programın içerikleri, çalışanın öğrenme ve deneyim kazanma beklentisini yanıtlayarak, takım üyelerinin başarılı olma isteklerine destek verecek yaklaşımların neler olduğu ve bunların nasıl uygulamaya konulması gerektiğini cevaplayacak bir şekilde tasarlanmıştır. Bu eğitim, hiyerarşik bir ilişki içinde ister dikey ister yatay seviyede olunsun, her bireyin bir diğerinin başarısına vereceği katkının yöntemlerinin neler olduğunun paylaşılacağı bir eğitim olacaktır.

Detaylı Bilgi
Nisan 2022
14 Nisan 10:00
15 Nisan 13:00

Bu eğitim programının temel amacı, sigorta satış kanallarında satış yapan çalışanların kilit olarak değerlendirilen dört (4) önemli satış yaklaşımına yeni fırsatlar sunmaktır. Sigorta satışının başarıyla sonlandırılması için uygulanan satış adımlarını değerlendirmenin yanı sıra, satışı yakından etkileyen bu “Kritik Alanları” değerlendirmiş olacağız.

Detaylı Bilgi
Şubat 2022
10 Şubat 10:00
11 Şubat 13:00

Liderlik, organizasyon içi davranış alanında yapılan en önemli araştırma ve tartışma konularından biridir. Google’da 500 milyona yakın web sayfası, Google akademi’ de 200 bin üzerinde dergi, makale ve kitap listelenmektedir. Liderliğin satış yönetiminde ki önemi ve değerlendirilmesi yapıldığında, satış yöneticisi için birden çok rol beklentisi tanımı yapılır. İyi bir Lider, deneyimli bir akıl hocası, performans artırıcı bir koç, güvenilir bir arkadaş... Esasında, satış yöneticisi olarak hepsinin üstesinden gelerek, kendinize yeni bir bakış açısı edinmeniz ve keskin, üretken, yüksek özellikli bir satış gücü geliştirmeniz beklenir sizden! İster saha ister ofis içi satış gücü yöneten birisi olun, sizden beklenen takımınızın performansını sürekli kılmanızdır. Şayet bu sigorta satışı ise daha da kritik bir önem taşır. Satış yönetimi, satıştan başka birçok görevi üstlenmeyi içerir. Satışa uygun doğru yetenekleri keşfetmek, bunları elde tutmak, eğitmek ve geliştirmek, satış planları yapmak ve hedefleri beklenenden de yüksekte gerçekleştirmek.

Detaylı Bilgi
16 Şubat 13:30
19 Şubat 13:00

Sigorta ürünü; görülemez, elle tutulamaz ve dokunulamazdır! Sahipliliği konusunda güven duygusunun baskın olduğu taahhütlere ve vaatlere dayalı çabaların öne çıktığı bir çalışma yöntemi gerektirir. Tabii ki, başlangıçta; fikir satıyorsun, güven satıyorsun, vaatlerini satıyorsun ve kendi becerilerini satıyorsun. Bu o kadar büyük bir zorluktur ki, sigorta satışına tutkuyla başlayan genç ve deneyimsiz yeteneklerin bu işten hızlıca kopmasına neden olur. Çoğu sigorta satıcısı ilk 1 yıl içinde ayrılır. Çoğu acente de deneyimsiz sigorta satıcısı almaya korkar. Ancak, bu olumsuz durumu sadece ve sadece düşüncenizin gerçekleşmesine inanarak kolayca olumlu hale dönüştürebilirsiniz. Sizin donanımlı hale gelmeniz, deneyimsizliğinizi ortadan kaldıracak ve uzman satıcılar kadar sigorta satışını kolayca yapabileceğiniz bir profesyonel görünümüne kavuşmuş olacaksınız. Daha sonra yarım kalmış bir hikayenizin olmaması ve önünüze çıkacak zorlukları kolayca aşmanız için, her bir adımını sigortayla örneklendirerek “Sigorta İçin Temel Satış Adımları” eğitim programını hazırlamış bulunmaktayız.

Detaylı Bilgi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!