Dr.Mehmet Hakan Saraç

Dr.Mehmet Hakan Saraç

Dr. Mehmet HAKAN SARAÇ

Lisans eğitimini A.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünde 1990 yılında, Marmara Üniversitesinde “Sigortacılık” Dalında” Yüksek Lisans Derecesini 1993 yılında, “Kalkınma Ekonomisi” dalında Dünya Bankası bursu ile İngiltere’de University of East Anlia’da 2005 yılında ve Marmara Üniversitesinde “Bankacılık” Dalında Doktora derecesini 2009 yılında tamamlamıştır.

1991 yılında Başbakanlık Sigorta Murakabe Kurulunda  “Sigorta Murakıp Yardımcısı” sıfatı ile  İstanbul’da başladığı meslek hayatını, 1995 yılından bu yana Ankara’da Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu’nda Sigorta Denetleme Uzmanı olarak sürdürmektedir. 2011-2012 yılları arasında Kurul Başkan Yardımcılığı, 2012-2016 yılları arasında Avustralya Ekonomi Müşavirliği görevlerinde bulunmuştur.

Evli ve 3 kız çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca bilmektedir.

 


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!