Emel Esen

Emel Esen

Doç. Dr. Emel ESEN

Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Örgütsel Davranış ABD.

Doç. Dr. Emel Esen, Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden 2004 yılında mezun olmuş, yine aynı üniversitede İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans programını ise 2006 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl Marmara Üniversitesi, İngilizce İşletme bölümü Organizational Behavior doktora programına başlamış ve 2011 yılında mezun olmuştur. 2013 yılında Yardımcı Doçent olmuş, 2015 yılında ise Doçent unvanı almıştır. 2005 yılından bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Örgütsel Davranış Anabilim dalında görev yapmaktadır. Örgütsel Davranış, Pozitif Örgütsel Davranış, İş etiği ve Kurumsal İtibar gibi başlıca konularda hem uluslararası hem de ulusal kitap bölümleri, makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır. 2015 yılında bu yana da Harvard Business Review Blog sayfasında aylık yazıları yayınlanmaktadır. Aynı zamanda, Üniversitenin düzenlediği sertifika eğitim programlarında kurumlara yönelik eğitimler vermektedir.

 

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!