Emir Sarıcalı

Emir Sarıcalı

Emir Sarıcalı 2014 yılının Kasım ayında Sez Eğitim ve Danışmanlık firmasını kurmuş olup, firma bünyesinde eğitimci ve danışman olarak görev yapmaktadır. Öncesinde Accenture Danışmanlık, Akbank ve Garanti Bankası’nda görev yapmıştır.

Sez Eğitim ve Danışmanlık; Bankacılık, Sigorta, Telekomünikasyon başta olmak üzere, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kurumlara eğitim ve danışmanlık hizmeti verir.

Eğitim hizmetlerinde; “Dijital Dönüşüm,” “Müşteri Deneyimi Yönetimi,” “Stratejik Düşünme ve Ekonomik Değer Analizi,” “Duyusal Pazarlama (Neuromarketing),” “Sosyal Medya ve Sosyal CRM,” “Kurum Kültürüne Uyum” ve “Yeni Dünya Düzeni” konularına odaklanarak yeteneğin yetkinliğe dönüşmesine katkıda bulunmayı amaçlar.

Danışmanlık hizmetlerinde; “Bütünleşik Kanallı Hizmet Modelleri,” “Dijital Hizmet Modelleri,” “Müşteri Deneyimi Yönetimi,” “Yeni Müşteri Kazanımı ve Müşteri Sadakati,” “Pazarlama Stratejileri,” “Ürün Geliştirme ve Ürün Yönetimi,” “İş Süreçleri Analizi ve Süreçlerin Yeniden Yapılandırılması,” “Strateji Geliştirme ve Uygulama” başlıca odak alanlarıdır.

Emir Sarıcalı, Garanti Bankası Ürün Geliştirme Biriminde görev aldığı süre boyunca, bankanın ürün geliştirme stratejilerinin belirlenmesi ve yeni ürün geliştirme sürecinin yönetilmesinden sorumlu olarak çalışmıştır. Tüm mortgage ürünlerinin sistemsel altyapısının kurulması, pazara sunulması ve dokümantasyonunun hazırlanması sürecini takım arkadaşlarıyla birlikte yönetmiştir. Dünyada bir ilk olan, KOBİ’lere POS cihazı üzerinden kredi kullandırılmasını sağlayan “POS'tan Kredi”nin geliştirilmesini ve pazarlama çalışmalarını yürütmüştür. KOBİ Pazarlama Biriminde ise, KOBİ’lere yönelik pazarlama stratejilerinin ve hizmet modellerinin belirlenmesinden, bu segmenti hedefleyen kampanyaların ve süreçlerin uçtan uca tasarlanarak uygulanmasından sorumlu olarak çalışmıştır.

Akbank CRM Biriminde çalıştığı süre boyunca; bankanın tüm kanalları için gerçek zamanlı tekliflerin belirlenmesi sürecini, parçası olduğu ekiple birlikte yönetmiştir. KOBİ’lerin ürün kullanımına dair örüntüleri analiz ederek, sadakat, çapraz satış ve kârlılık arttırıcı aksiyonların belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütmüştür. “Direkt Bankacılık,” “Akıllı Şube,” “Sosyal CRM” ve “Müşteri Deneyimi Yönetimi” projelerinde yer alarak, bu projelerde; doğru müşteriye, doğru zamanda, doğru kanaldan, doğru hizmetin sunulmasına yönelik katkılarda bulunmuştur.

Accenture Danışmanlık bünyesinde, Araştırma ve Fikir Önderliği Birimi’nin Türkiye faaliyetlerini yönetmiştir. “Bankacılık Uzmanlığı” ile bu sektör başta olmak üzere, Sigorta, Telekomünikasyon, Enerji, Hızlı Tüketim ve Havayolları sektörlerinde araştırma ve analizler gerçekleştirmiştir. “Türkiye’de Bulut Bilişim Hizmetleri” araştırmasını yönetmiştir; araştırma kapsamında, KOBİ’lerin bulut bilişim konusuna yaklaşımları ve pazarın potansiyel büyüklüğü analiz edilmiş ve araştırma sonuçları basında yer almıştır. “Türkiye’de Müşteri Deneyimi Yönetimi” araştırmasını yönetmiştir; Bankacılık, Sigorta, Telekomünikasyon, Enerji ve Havayolları sektörlerini kapsayan bu araştırma ile müşteri beklentileri, sektör yöneticilerinin konuya yaklaşımı ve daha iyi müşteri deneyiminin kurumlara sağlayacağı fayda ve ekonomik değer analiz edilmiş, araştırma sonuçları basında yer almıştır.

Akıcı seviyede İngilizce ve temel seviyede İtalyanca bilgisine sahip olan Emir Sarıcalı, 2000 yılında Robert Kolej’den, 2004 yılında Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur

 

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!