Ercan Güleç - SEDDK Daire Başkanı

Ercan Güleç - SEDDK Daire Başkanı

 

'Ercan Güleç - SEDDK Daire Başkanı' Yaklaşan Eğitimleri

Ekim 2023
24 Ekim 09:30
24 Ekim 16:30

Şirketlerin muhasebe ve raporlama birimlerinde çalışan kişilere, TFRS 17 ile meydana gelecek sistemsel değişiklikler ve SEDDK’nın düzenleme perspektifi ve beklentileri hakkında genel bilgi verilmesi hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi

'Ercan Güleç - SEDDK Daire Başkanı' Geçmiş Eğitimleri

Kasım 2017
27 Kasım 10:00
27 Kasım 16:50

Sigortacılık teknik karşılıkları ile ilgili olarak; öncelikle ülkemiz sigortacılık mevzuatında yer alan uygulamaların anlatılması, son yıllarda mevzuatta yapılan değişiklikler ve amaçları hakkında bilgi verilmesi, TFRS 4 ve IFRS 17 kapsamında ülkemiz mevzuatının değerlendirilmesi ve Solvency 2 uygulaması kapsamında ülkemiz mevzuatının değerlendirilmesi ve katılımcıların bakış açısının geliştirilmesi sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
Nisan 2019
10 Nisan 10:00
11 Nisan 17:00

Sigortacılık teknik karşılıkları ile ilgili olarak; öncelikle ülkemiz sigortacılık mevzuatında yer alan uygulamaların anlatılması, son yıllarda mevzuatta yapılan değişiklikler ve amaçları hakkında bilgi verilmesi, TFRS 4 ve IFRS 17 kapsamında ülkemiz mevzuatının değerlendirilmesi ve Solvency 2 uygulaması kapsamında ülkemiz mevzuatının değerlendirilmesi ve katılımcıların bakış açısının geliştirilmesi sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
Haziran 2021
01 Haziran 13:30
02 Haziran 16:30

Türkiye sigortacılık mevzuatına göre şirketlerde sermaye yeterliliği yaklaşımı ile mali bünye analizi hakkında bilgi verilmesi, Solvency 2 direktifi ile birlikte değerlendirilerek kamu otoritesinin bakış açısının aktarılması hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi
Nisan 2021

Sigortacılık sektörünün diğer sektörlerden farklı olarak mali bünye dengesini ve uzun yıllar devamlılığını sağlamasındaki temel unsur olan teknik karşılıkların içeriği, hesaplanması ve 2023 yılı itibariyle yürürlüğe girecek olan TFRS 17 - Sigorta Sözleşmeleri Standardı ile yaşayacağı dönüşümün anlatılması hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi
Mart 2023
20 Mart 09:00
20 Mart 17:00

Eğitim programı ile 2021 yılında yayımlanan “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik” ile getirilen yeniliklerin incelenmesi ve şirket iç sistem faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunun sağlanması amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Mayıs 2023
04 Mayıs 09:00
04 Mayıs 17:00

Eğitim programı ile 2021 yılında yayımlanan “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik” ile getirilen yeniliklerin incelenmesi ve şirket iç sistem faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunun sağlanması amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Şubat 2023
28 Şubat 09:00
28 Şubat 17:00

Eğitim programı ile 2021 yılında yayımlanan “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik” ile getirilen yeniliklerin incelenmesi ve şirket iç sistem faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunun sağlanması amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!