Erdener USTA-Sigortacılık Uzmanı

Erdener USTA-Sigortacılık Uzmanı

Lisans eğitimi Haziran 2007 yılında Gazi Üniversitesi İstatistik ve Ekonometri bölümlerinden yüksek onur dercesiyle tamamladıktan sonra, 2016 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Matematik Enstitüsü Aktüerya Bilimlerinde Yüksek Lisansını onur dercesiyle tamamlamıştır.

2009.03- 2012.06 dönemleri arasında T.Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünde Finansal Yönetim ve Planlama bölümünde Uzman kadrosunda, 2012.06 döneminden itibaren ise T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünde Uzman kadrosunda halen çalışmaya devam etmektedir.

2016 yılında ülkemiz aktüerya sınavlarını  tamamlayarak Lisanslı Aktüer (Sicil no:132) ünvanı kazanmıştır.

2016 yılında TSEV yayınlarında  Gerçekleşmiş Ancak Raporlanmamış Hasarların  Copula Yöntemi ile Tahmin Edilmesi konulu makalesi yayınlanmıştır.

 

'Erdener USTA-Sigortacılık Uzmanı' Geçmiş Eğitimleri

Mayıs 2017
11 Mayıs 10:00
12 Mayıs 16:50

Sigorta şirketlerinin yükümlülüklerinin önemli bir bölümünü oluşturan muallak tazminat karşılığı (MTK) hesabının aktüeryal prensipler ile hesaplanması aktarılacaktır.

Detaylı Bilgi
Kasım 2017
23 Kasım 10:00
24 Kasım 16:50

Sigorta şirketlerinin yükümlülüklerinin önemli bir bölümünü oluşturan muallak tazminat karşılığı (MTK) hesabının aktüeryal prensipler ile hesaplanması aktarılacaktır.

Detaylı Bilgi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!