Ethem Erdem ORMAN – Sigortacılık Uzmanı

Ethem Erdem ORMAN – Sigortacılık Uzmanı

2011 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun olarak, 2015 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümünden yüksek lisans derecesi elde etmiş olup; 2016 yılında Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümünde Doktora programına başlamıştır.

2012 yılında Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünde Hazine Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış olup; 2015 yılında tamamladığı Hazine Uzmanlığı Yeterlik Tezi ile Hazine Uzmanlığına atanmıştır. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunda Sigortacılık Uzmanı olarak görevine devam etmektedir.

Sigorta Araştırmaları Dergisinde (Haziran 2016) Sn. Tuba YALIM ile birlikte yazmış oldukları “Mortalite Tablolarının Hayat Sigortalarına Etkisi” ve “Hayat Sigortacılığında Kârlılık Analizi” ve Reasürör Dergisinde (Nisan 2016) Sn. Dr. N. Şerif ÇAKIRSOY ile birlikte yazmış oldukları “Son Düzenlemeler Işığında Hayat Grubu Sigortalarında Vergi Uygulamaları” başlıklı makaleleri yayımlanmış olup; Sn. Yrd. Doç. Dr. Dilem YILDIRIM KASAP ile birlikte yazmış oldukları “The Feldstein-Horioka Puzzle In the Presence of Structural Breaks: Evidence from China” başlıklı makaleleri Journal of the Asia Pacific Economy’de (Kasım 2017) yayımlanmıştır

 

'Ethem Erdem ORMAN – Sigortacılık Uzmanı' Geçmiş Eğitimleri

Aralık 2017
08 Aralık 10:00
08 Aralık 16:50

Zorunlu trafik sigortalarında azami prim uygulaması ve Yönetmeliğin Geçici 12’nci maddesi kapsamında kurulan Riskli Sigortalılar Havuzu ile birlikte devreye giren uygulamaların düzenleyici otorite tarafından paylaşılarak ileride ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların önlenmesi sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!