Fatma Ebru GENCOSMANOĞLU-Daire Başkanı

Fatma Ebru GENCOSMANOĞLU-Daire Başkanı

Fatma  Ebru  GENCOSMANOĞLU

 • Doğum Yeri ve Yılı  : Ankara - 08.07.1972
 • Medeni Hali            : Evli

EĞİTİM

 

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü, Ankara, Türkiye

Yüksek Lisans Diploması

2006-2007

Tez:“Trafik Sigortasi Bilgi Merkezi’nin (TRAMER) Trafik Sigortasina Etkisi Üzerine

Ekonometrik İnceleme”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ercan UYGUR

Illinois Üniversitesi Finans Bölümü, Urbana-Champaign, ABD

Yüksek Lisans Diploması

2000-2002

Tezsiz

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara, Türkiye

Lisans Diploması

1989-1994

Bölüm Onuncusu

İŞ TECRÜBESİ

 

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Ankara, Türkiye

Hazine Uzmanı ve Daire Başkanı

Sigortacılık Genel Müdürlüğü

1996 - ……..

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Ankara, Türkiye

Memur

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü

1994 - 1996

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINDA ALDIĞI GÖREVLER

 

Hayat Dışı Sigortalar Dairesi, Elemanter Sigortalar Şubesi

 

 • Hayat Dışı Branşlarda çalışan tüm sigorta şirketlerinin kuruluş, ruhsat, tasfiye, yönetici denetimi, anasözleşme denetimi, reklam denetimi gibi her türlü iş ve işlemi.
 • Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) ve diğer zorunlu sigortalara ilişkin kanun, yönetmelik ve genel şartlarının güncellenmesi, tarife ve talimatlarının hazırlanması.
 • Diğer elemanter sigortalara ilişkin mevzuatın hazırlanması ve güncellenmesi,
 • Daire görev tanımı kapsamındaki vatandaş şikayetlerinin cevaplanması,
 • Aktüerya Projesinin yönetimi ve bu kapsamda Dünya Bankası ile ilişkilerin yürütülmesi.

Hayat Dışı Sigortalar Dairesi, Hayat Dışı Sigortalar-I Şubesi

 

 • Zorunlu Deprem Sigortasına ilişkin mevzuatın hazırlanması ve Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) kuruluşu, DASK projesine ilişkin Dünya Bankası ile ilişkilerin yürütülmesi.
 • Hayat Dışı Branşlarda çalışan bazı sigorta şirketinin kuruluş, ruhsat, tasfiye, yönetici denetimi, anasözleşme denetimi, reklam denetimi gibi her türlü iş ve işlemi.
 • Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) ve diğer zorunlu sigortalara ilişkin kanun, yönetmelik ve genel şartlarının güncellenmesi, tarife ve talimatlarının hazırlanması.
 • İhtiyari Deprem Sigortalarına ilişkin kanun, yönetmelik ve genel şartlarının güncellenmesi, tarife ve talimatlarının hazırlanması.
 • Diğer elemanter sigortalara ilişkin mevzuatın hazırlanması ve güncellenmesi,
 • Daire görev tanımı kapsamındaki vatandaş şikayetlerinin cevaplanması

Hayat Dışı Sigortalar Dairesi, Doğal Afet Sigortaları Şubesi

 

 • Trafik Sigortası Bilgi Merkezinin (TRAMER) kuruluşu ve anılan Merkeze ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi.
 • Karayolları Trafik Garanti Sigortası Hesabına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi.
 • Hayat Dışı Sigortalar Dairesi, Hayat Dışı Sigortalar-I Şubesinde yer alan görevlerin yerine getirilmesi.
 • Sigortacılık Genel Müdürlüğüne ait Intranet ve bazı internet sayfalarının hazırlanması.

Mali İzleme ve Değerlendirme Dairesi, Uluslararası İlişkiler Şubesi 

 

 • Uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülkeler  ile ilişkilerin yürütülmesi
 • Avrupa Birliği ve Türkiye üyelik müzakereleri kapsamındaki tarama sürecine ilişkin ülke sunumunun hazırlanması

Hayat ve Sağlık Sigortaları Dairesi

 • Hayat Branşında çalışan sigorta şirketlerinin kuruluş, ruhsat, tasfiye, yönetici denetimi, anasözleşme denetimi, reklam denetimi gibi her türlü iş ve işlemi.
 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Sisteminin Kuruluş Projesinin yürütülmesi,
 • Bireysel Kredilere Bağlı Sigortacılık Hizmetleri hakkındaki iş ve işlemlerin yürütülmesi, 
 • Hayat Sigortaları Bilgi Merkezi (HAYMER) ve Sağlık Sigortaları Bilgi Merkezine (SAGMER) İlişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi, 
 • Daire görev tanımı kapsamındaki vatandaş şikayetlerinin cevaplanması,
 • MASAK mevzuatına uyum çalışmalarının yürütülmesi

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DIŞINDA ALDIĞI GÖREVLER

 

Kapital Sigorta A.Ş.

Hazine Müsteşarlığı Tarafından Atanan Kamu Denetçisi

2004

Karayolları Trafik Garanti Sigortası Hesabı

Yönetim Kurulu Üyesi

2004-2006

Aktüerya Sınav Düzenleme Kurulu

 

Üye

Sigorta Tahkim Komisyonu

Sigorta Hakemi

 

Gazi Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu

2010-….

 

 

2016-….

 

2016-….

 

YAYINLAR

 

 • Sağlık Sigortası Bilgi Merkezi (Sağlık Kurultayı Raporu-2010, SAYED)
 • Trafik Sigortası Bilgi Merkezinin Trafik Sigortaları Üzerine Etkisi Hakkında Ekonometrik İnceleme (Yayımlanmamış Master Tezi, AÜ Siyasal Bilgiler Fakütesi,2006)
 • Özel Sigortacılık Sektörünün Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri (Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, Hazine Müsteşarlığı, 1999)
 • Deprem Sigortaları (ODTÜ-Dünya Bankası Doğal Afetlere İlişkin Eğitim Programı, 2006)
 • Deprem Zararlarının Karşılanmasında Özel Sigortacılık Sisteminin Yeri (ODTÜ-Dünya Bankası Doğal Afetlere İlişkin Eğitim Programı, 2006)
 • Sivil Toplum Kuruluşları İle Avrupa Birliği Bilgilendirme Toplantısı (Birlik’ten Dergisi, 2006)
 • Depremlerin Yarattığı Ekonomik Kayıpların Teminat Altına Alınması ve Finansman Kaynakları (Deprem Şurası, 2004)
 • Sigortacılık Sektöründe Yenilik: TRAMER (Tramer E-Bülten, 2004)
 • Dünden Bugüne Sigortacılık (Hazine Dergisi, 2003)
 • Gerçek Bir Barış İçin (Siyasal Bilgiler Fak. Olaylar ve Yorumlar Dergisi, 1994)
 • Güneydoğu Sorununun Çözümünde Yeni Bir Arayış (Siyasal Bilgiler Fak. Demokrasi Kuşağı Dergisi, 1993)  

KATILIM SAĞLANAN EĞİTİM PROGRAMLARI

 

 • Sosyal Güvenlik Reformu ve İlgili Mevzuat (Hazine Müsteşarlığı, 2010)
 • Mali Tablo Analizi (Hazine Müsteşarlığı, 2010)
 • Temel Muhasebe (Hazine Müsteşarlığı, 2010)
 • Temel İstatistik (Hazine Müsteşarlığı, 2009)
 • Kamu Maliyesi (Hazine Müsteşarlığı, 2009)
 • Sigortacılık Sektörünü Düzenleyen ve Denetleyenler İçin Sektörel Denetimde Liderlik (Toronto Center / Canada, 2005
 • Hayat Sigortalarında Bilgi Teknolojisi (FALIA / Japonya, 2004)
 • Sigortacılık Sektörünü Düzenleyen ve Denetleyenlere Uzaktan Eğitim Programı (DB, 2003)
 • Kurum Kimliği ve Biz Bilinci (Hazine Müsteşarlığı, 2003)
 • Hayat Sigortaları ve Aktüerya (Boston Üniversitesi / ABD,1999)
 • Alman Sosyal Güvenlik Sistemi ve Sorunları (Münih Re / Almanya, 1997)
 • Sigortacılık Eğitimi (British Council / Ankara, 1998)

YABANCI DİL

 

İngilizce

       

 

 

'Fatma Ebru GENCOSMANOĞLU-Daire Başkanı' Geçmiş Eğitimleri

Nisan 2019
01 Nisan 13:00
01 Nisan 17:00

Bireysel Kredi Bağlantılı Sigortacılık İşlemlerine İlişkin mevzuat kapsamında Şirketlere ve aracılara düşen yükümlülüklerin aktarılması ile katılımcıların çalıştıkları şirketleri adına meydana gelebilecek hukuksal ve teknik aksaklıklara meydan vermemesi sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
02 Nisan 10:00
02 Nisan 17:00

Özel Sağlık Sigortalarına ilişkin dünya uygulaması ile Ülkemiz uygulamasının karşılaştırılması sağlanacak, Sigortacılık Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatın getirdiği yükümlülükler tartışılacak, Ruhsat başvurusu işlemlerinde değerlendirme kriterleri aktarılacak ve özel sağlık sigortacılığında havuz modeli hakkında fikir alış verişinde bulunulacaktır.

Detaylı Bilgi
Nisan 2017
26 Nisan 13:00
26 Nisan 16:50

Bireysel Kredi Bağlantılı Sigortacılık İşlemlerine İlişkin mevzuat kapsamında Şirketlere ve aracılara düşen yükümlülüklerin aktarılması ile katılımcıların çalıştıkları şirketleri adına meydana gelebilecek hukuksal ve teknik aksaklıklara meydan vermemesi sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
27 Nisan 13:00
27 Nisan 16:50

Özel Sağlık Sigortalarına ilişkin dünya uygulaması ile Ülkemiz uygulaması karşılaştırılması sağlanacak, Sigortacılık Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatın getirdiği yükümlülükler tartışılacak ve özel sağlık sigortacılığında havuz modeli hakkında fikir alış verişinde bulunulacaktır.

Detaylı Bilgi
Kasım 2017
24 Kasım 10:00
24 Kasım 16:50

Özel Sağlık Sigortalarına ilişkin dünya uygulaması ile Ülkemiz uygulamasının karşılaştırılması sağlanacak, Sigortacılık Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatın getirdiği yükümlülükler tartışılacak, Ruhsat başvurusu işlemlerinde değerlendirme kriterleri aktarılacak ve özel sağlık sigortacılığında havuz modeli hakkında fikir alış verişinde bulunulacaktır.

Detaylı Bilgi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!