Gözde Murtaz - Hazine Uzmanı

Gözde Murtaz - Hazine Uzmanı

İŞ TECRÜBESİ

2016 Şubat-Halen

 • T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
 • Sigortacılık Genel Müdürlüğü
 • Hazine Uzman Yrd.

2016-2012

 • Gümüş Hukuk Bürosu
 • İş Hukuku -Ticaret Hukuku -Şirketler Hukuku -Ceza Hukuku
 • Avukat

2012-2012

 • Uz Yatırım Gayrimenkul Danışmanlık A.Ş.
 • Hukuk Departmanı
 • Danışman

2012-2012

 • Hazal Hukuk Bürosu
 • Ceza Hukuku
 • Avukat

2011-2010

 • Ankara Barosu
 • Stajyer Avukat

EĞİTİM

2018

 • Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Özel Hukuk Ana Bilim Dalı
 • Milletlerarası Özel Hukuk Bilim Dalı
 • Yüksek Lisans

2009-2005

 • Gazi Üniversitesi
 • Hukuk Fakültesi

2005-2001

 • Kalaba Anadolu Lisesi
 • Ankara

2001-1993

 • Anıttepe İlköğretim Okulu
 • Ankara

MESLEKİ EĞİTİMLER

2018

 • Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
 • Sigorta Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar
 • Sertifika Programı

2018

 • Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
 • Temel Bilirkişilik Eğitimi

2017

 • Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
 • Aktüerya (İş Göremezlik /Destekten Yoksun Kalma) Sertifika Programı

2017

 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

2016-2015

 • Ankara Üniversitesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
 • İleri Düzeyde İngilizce Hukuki Yazışmalar

2015

 • Ankara Barosu
 • CMK Eğitimi

2013-2012

 • Ankara Üniversitesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
 • Hukuk İngilizcesi

2011-2010

 • Başkent İletişim Bilimleri Akademisi
 • Etkili Sunum Teknikleri ve Diksiyon

TEZLER ve YAYIMLANMIŞ ÇALIŞMALAR

2018

 • Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C.3 S.1
 • Yabancı Unsurlu Akitlerde Hukuk Seçimine Dair Meseleler (hakemli)

2018

 • Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Özel Hukuk Ana Bilim Dalı
 • Milletlerarası Özel Hukuk Bilim Dalı
 • Yabancı Unsurlu Akitlerde Hukuk Seçimine Dair Meseleler (yüksek lisans tezi)

YABANCI DİLLER

 • İngilizce (okuma: çok iyi, yazma: çok iyi, konuşma: çok iyi)

İLGİ ALANLARI

 • Kil modelaj, yoga.

 

'Gözde Murtaz - Hazine Uzmanı' Geçmiş Eğitimleri

Nisan 2019
18 Nisan 13:00
18 Nisan 17:00

Ülkemizdeki bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım uygulaması kapsamında ilgili mevzuat, sistemin işleyişi, karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve güncel gelişmeler hakkında bilgi verilip katılıcıların konu ile ilgili donanımlı olmaları sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
19 Nisan 13:00
19 Nisan 17:00

Ülkemizdeki bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım uygulaması kapsamında ilgili mevzuat, sistemin işleyişi, karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve güncel gelişmeler hakkında bilgi verilip katılıcıların konu ile ilgili donanımlı olmaları sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!