Hüseyin Güzel - Sigortacılık Uzmanı

Hüseyin Güzel - Sigortacılık Uzmanı

Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olup devamında Koç Üniversitesinde MBA yapmıştır. 2010-2014 yılları arasında özel bir muhasebe şirketinde çalışmış olup bu süreçte Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olma hakkını elde etmiştir. 2014 yılında Hazine Müsteşarlığı, Sigortacılık Genel Müdürlüğünde Hazine Uzmanı unvanıyla çalışmaya başlamıştır. Sigortacılık Genel Müdürlüğü kariyerinin ilk üç yılında Aracılar ve Eksperler Dairesinde, devamında ise Mali İzleme ve Gözetim Dairesinde görev almıştır. Mali İzleme ve Gözetim Dairesinde; sigorta şirketlerinin teknik karşılıklarına, sermaye yeterliliğine, mali bünyelerine, reasürans işlemlerine ilişkin olarak mevzuat çalışmaları ile birlikte ilgili gözetim çalışmaları gerçekleştirmiştir. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) kurulması ile birlikte Sigortacılık Uzmanı unvanıyla bu Kurumda çalışmaya başlamış olup Sektörel Riskler Değerlendirme Daire Başkanlığında çalışma hayatına devam etmektedir.

 

'Hüseyin Güzel - Sigortacılık Uzmanı' Geçmiş Eğitimleri

Nisan 2019
24 Nisan 10:00
24 Nisan 17:00

Sigorta şirketlerinin mali bünyelerine ilişkin Türkiye’deki yasal düzenlemeler çerçevesinde, şirketlerin hazırlamakla yükümlü oldukları mali tablolar ile bunların nasıl yorumlanıp, analiz edileceği hakkında bilgi verilmesi sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
Nisan 2021

Sigortacılık sektörünün diğer sektörlerden farklı olarak mali bünye dengesini ve uzun yıllar devamlılığını sağlamasındaki temel unsur olan teknik karşılıkların içeriği, hesaplanması ve 2023 yılı itibariyle yürürlüğe girecek olan TFRS 17 - Sigorta Sözleşmeleri Standardı ile yaşayacağı dönüşümün anlatılması hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!