Işıl KONYA-Hazine Uzmanı

Işıl KONYA-Hazine Uzmanı

Lisans eğitimini 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladıktan sonra 2007 yılı sonunda Hazine Müsteşarlığında uzman yardımcısı olarak göreve başlamıştır. “Sigortacılık Sektörünün Önemli Sorunlarından Sigorta Sahtekarlığı ve Çözüm Önerileri” konulu tezi ile 2011 yılında Hazine Uzmanı olmuş ve halen Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü Mali İzleme ve Gözetim Dairesinde Hazine Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü Pazarlama Departmanında yüksek lisans derslerini 2015 yılında tamamlamış olup, “Küresel Marka Olmanın Tüketicilerin Sigorta Satın Alma Eğilimine Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma” başlıklı yüksek lisans tez çalışması devam etmektedir. Sigorta eksperliği temel mevzuat eğitimi, sigortacılığın temelleri konularında çeşitli eğitimler vermiştir. Ülkemiz sigortacılık sektörünün 2016 yılı başında AB’de uygulanmaya başlanan Solvency II’ye geçişi sürecine ilişkin Türkiye Sigorta Birliği (TSB) nezdinde başlayan projede, Müsteşarlık tarafında görev almaktadır. Mali İzleme ve Gözetim Dairesinde sigorta şirketlerinin iç sistemlerine ilişkin konularda çalışmakta olup, iç kontrol ve risk yönetimi konularının da çalışıldığı Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliğinin (International Association of Insurance Supervisors) Yönetişim Çalışma Grubu üyesidir.

 

'Işıl KONYA-Hazine Uzmanı' Geçmiş Eğitimleri

Nisan 2017
20 Nisan 13:00
20 Nisan 16:50

2016 yılı başında Avrupa Birliğinde uygulanmaya başlanan Solvency II ile birlikte sektör açısından daha da önemli hale gelen iç sistemlere ilişkin genel bilgiler verilerek, belirli bir vadede bu konudaki insan kaynağı ve teknik altyapı kapasitelerinin artırılması gerekliliğine ilişkin şirket çalışanlarında farkındalık yaratılması ve katılımcıların şirketlerine bu konuda katma değer sağlamaları amaçlanacaktır.

Detaylı Bilgi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!