Melike Gözüşirin - Sigortacılık Uzmanı

Melike Gözüşirin - Sigortacılık Uzmanı

2010 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden bölüm birincisi olarak mezun oldu. 2010-2011 yılları Ankara Barosunda avukatlık stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatını aldı. 2011 yılında Hazine Müsteşarlığı’nda açılan mesleki kariyer sınavı ile Sigortacılık Genel Müdürlüğünde uzman yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 2011 -2014 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Ticaret Hukuku alanında TÜBİTAK bursiyeri olarak yüksek lisans yaptı ve “Kefalet Sigortası” konulu tezi yazdı. 2015 yılında “Uzaktan Satış Yoluyla Kurulan Sigorta Sözleşmeleri Ve Tüketicinin Korunması” konusundaki uzmanlık tezi ile Hazine Uzmanı oldu. Bir dönem Başkent Üniversitesi Sigortacılık ve Risk Yönetimi bölümünde sigorta hukuku dersi verdi. Halen Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunda uzman olarak görevine devam etmektedir.  Aynı zamanda Sigorta Tahkim Komisyonu Hayat Dışı Sigortalar Hakem Listesinde de yer almaktadır.

 

'Melike Gözüşirin - Sigortacılık Uzmanı' Geçmiş Eğitimleri

Aralık 2020
15 Aralık 14:00
16 Aralık 16:00

Katılımcıların hukuk bilgilerini sigorta hukuku ile birleştirebilme; sigorta hukuku kaynaklarını bir bütün olarak görebilme; somut sigorta problemlerinde doğru kaynaklara doğru sıra ile başvurabilme; sigorta alanındaki mesleki kuralları öğrenme; uzmanlık düzeyinde sigorta hukuku kurallarına hakim olma; sigorta hukukundaki iyi niyet, aydınlatma ve bilgilendirme ilkelerinin kapsamını belirleyebilme ve sigorta hukuku alanındaki yeni kurumları tanımaları amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!