Pelin ÖZBEK-Sigortacılık Uzmanı

Pelin ÖZBEK-Sigortacılık Uzmanı

Lisans eğitimini 2007 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü’nde tamamladıktan sonra, 2007 yılı sonunda Hazine Müsteşarlığı’nda Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başlamıştır. Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nde “Effects of Financial Crises After 1990 on the Turkish Insurance Sector” başlıklı çalışması ile 2010 yılında Yüksek Lisans derecesini almıştır. 2011 yılında “Makroekonomik Değişkenlerin Türk Sigortacılık Sektörünün Prim Üretimine Etkileri” başlıklı Uzmanlık Tezi ile Hazine Uzmanı olmuştur. ABD’de University of South Florida, Kamu Yönetimi Bölümü’nde “Effects of Leadership Behaviors on the Organizational Performance: Empirical Evidence from the US Federal Government” başlıklı çalışması ile 2016 yılında Yüksek Lisans derecesini almıştır. 2016-2017 Güz döneminde Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü’nde lisans düzeyinde “Sigortacılığın Temelleri” dersi vermiştir. Halen Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü Mali İzleme ve Gözetim Dairesi’nde Uzman olarak görevini sürdürmektedir. Hazine Uzmanları Derneği ve Pi Alpha Alpha Kamu Yönetimi Onur Topluluğu üyesidir.

 

'Pelin ÖZBEK-Sigortacılık Uzmanı' Geçmiş Eğitimleri

Mayıs 2017
30 Mayıs 10:00
30 Mayıs 16:00

Sigorta şirketlerinin mali bünyelerine ilişkin Türkiye’deki yasal düzenlemeler çerçevesinde, şirketlerin hazırlamakla yükümlü oldukları mali tablolar ile bunların nasıl yorumlanıp, analiz edileceği hakkında bilgi verilmesi sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!