Prof. Dr. Bülent Bali

Prof. Dr. Bülent Bali

 

1968 yılında İstanbul’da doğan Besim Bülent Bali, Boğaziçi Üniversitesi İİBF Ekonomi Bölümü’nü 1992 yılında bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora çalışmalarını sırasıyla 1995 ve 2002 yıllarında tamamlamıştır. Belçika’da bulunan Katholieke Universiteit Leuven Center for Economic Studies’den 1998 yılında MSc. derecesi de alan Bali, şu an Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü'nde Kamu Politikaları Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Daha önce Işık Üniversitesi'nde altı yıl ve Doğuş Üniversitesi'nde yedi yıl tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışan Bali, Bahçeşehir Üniversitesi'nde, Bilgi Üniversitesi'nde ve Deniz Harp Okulu'nda yürütülen yüksek lisans programlarına katkıda bulunmuştur. International Institute of Public Finance üyesi olan Bali’nin idarelerarası mali ilişkiler, para ve maliye politikalarının koordinasyonu, AB iktisat politikaları, kamusal karar alma, bütçe gerçekliği, yolsuzluk üzerine yayımlanmış çalışmaları bulunmaktadır.

 

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!