Şamil Demirkan

Şamil Demirkan

 

1967 yılında Kayseri’de doğdu. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. 1993 yılında Emlakbank’ta Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan kariyeri 1998 yılına kadar Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesinde devam etti. 1998-2002 yılları arasında masanın özel sektör tarafını da gören Şamil, sırasıyla Global Menkul Değerler, Kent Yatırım Menkul Değerler ve İnter Yatırım Menkul Değerler gibi Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarında Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. İç kontrol süreçlerinin hazırlanması, iç denetim, gözetim, mali işler, portföy yönetim faaliyeti ve fon yönetim faaliyetleri ile ilgili projelerde yer aldı. Bu dönemde Kent Portföy Yönetimi A.Ş ve Kent Yatırım A ve B Tipi Fonlarının kuruluşunu koordine etti. Bu kurumların Yatırım Komitesi ve Denetim Kurullarında yer aldı.

2003 yılında kuruluş ve faaliyete geçiş çalışmalarında yer almak üzere, Üye İşleri Müdürü olarak Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda göreve başladı. 2003 ve 2010 yılları arasında VOB’un piyasa mimarisinin önemli unsurlarından olan Üye Kazanımı, Üyelerle İlişkiler, Üye Temsilcilerinin Eğitimi ve Yetkilendirilmesi, Uyuşmazlık ve Disiplin gibi projelerde başarılı çalışmalara imza attı. VOB’un 2013 yılında BORSA İSTANBUL ile birleşmesinden hemen önce mevcut olan 102 üyesinin tamamına yakın kısmı, onun Üye İşleri Müdürlüğü döneminde Üyeliğe kabul edildi.

Bu dönemde, Üye Temsilcisi Eğitimlerinin düzenlenmesini organize ederek binlerce adayın Üye Temsilcisi Eğitimini tamamlamasını sağladı. Bu eğitimi tamamlayanlardan yeterli olanların Üye Temsilcisi olarak yetkilendirilmesi sürecini yönetti.

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından düzenlenen Sermaye Piyasası İleri Düzey, Türev Araçlar ve Müşteri Temsilciliği Lisans Yenileme Eğitimleri, Türev Araçların Muhasebeleştirilmesi ve Denetimine ilişkin eğitimler, reel sektör şirketlerine yönelik Risk Yönetimi eğitimleri, türev araçlara yönelik olarak üniversitelerde ve Meslek Birlik ve Odalarında düzenlenen eğitim seminerleri Eğitmen olarak destek verdiği eğitim programlarından bazılarıdır.

Şamil, özellikle 2005-2010 yılları arasında Sermaye Piyasası Lisanslama sınavları için soru bankasına soru desteği de vermiştir.

2010-2013 yılları arasında Eğitim ve Tanıtım Müdürü olarak VOB’daki görevine devam eden Şamil, bu dönemde eğitimle ilgili çalışmalarına aynı hızla devam ederken, VOB ve VOB’da işlem gören Vadeli İşlem Sözleşmelerinin ulusal ve uluslararası arenada tanıtımı ile ilgili olarak yoğun çalışmalarda bulunmuştur.

Türev araçlar piyasasının en büyük çatı örgütlerinden birisi olan FIA (Futures Industry Association) ile iş birliği içerisinde türev araçlarla ilgili olarak Uluslararası Ölçekteki ilk konferansın düzenlenmesine çok önemli katkı sağlamıştır. FIA tarafından son derece umut verici bulunan konferansın, ikincisi de 2012 yılında İstanbul’da düzenlenmiştir.

Şamil 2013 yılında Tolga Uysal ile birlikte Deriva Danışmanlık ve Eğitim Firmasını kurdu.

Akademik Deneyim

2007 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümünde Yüksek Lisansını tamamlayan Şamil, VOB-Üniversite İş birlikleri Projesi kapsamında, Yaşar Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesinde konuk konuşmacı ve misafir öğretim üyeliği gibi faaliyetlerde bulundu. 2010 yılı güz döneminde İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslarası Ticaret Bölümünde “Finans Piyasalarında Güncel Gelişmeler” başlıklı dersi verdi.

 

 

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!