Sefa Kerim DENiZ - Sigorta Denetleme Uzmanı

Sefa Kerim DENiZ - Sigorta Denetleme Uzmanı

Lisans eğitimini 2006 yılında Gazi Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamladı. İngiltere’de Kent Üniversite’sinde 2014 yılında tamamlamış olduğu Aktüerya Bilimi yüksek lisansına müteakip 2015 yılında yine aynı üniversitede Aktüerya Yönetimi yüksek lisansından mezun oldu. 2016 yılında İstanbul Üniversitesi’nde başlamış olduğu İngilizce İşletme Yönetimi Doktora programına halen devam etmektedir.  

Mesleki hayatına, 2007 yılında Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı olarak başlayan Sefa Kerim Deniz ve 2011 yılında Sigorta Denetleme Uzmanlığına atandı ve o tarihten bu yana bu görevi sürdürmektedir.

 

'Sefa Kerim DENiZ - Sigorta Denetleme Uzmanı' Geçmiş Eğitimleri

Aralık 2017

Bireysel Kredilerle Bağlı Sigortaların Satış Süreçlerinin mevzuat açısından değerlendirmek, bankaların sigorta üretimi hakkında bilgi vermek ve gerek sigorta şirketi için gerekse bankalar açısından bu portföye bağlı riskleri ortaya koyarak katılımcıların konu ile ilgili donanımlı hale gelmesi sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
15 Aralık 13:00
15 Aralık 16:50

Aktüerlerin Görev ve Sorumluluklarını gerek yerel mevzuat gerekse yurtdışı uygulamaları ışığında hedef kitlenin yetki, sorumluluk ve yükümlülüklerine hakim olmaları ve denetime hazır hale gelmeleri sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
07 Aralık 10:00
07 Aralık 16:50

Sigorta şirketlerinde gerek iç gerekse dış kaynaklı risklerin tespit edilmesi ve bunların çözüm süreçlerinin hedef kitleye sunulması ve şirketlerin bu yönü ile denetime hazır halde bulunması sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
Haziran 2018 Aralık 2018
19 Aralık 10:00
19 Aralık 17:00

Şirketlerin iç ve dış risklerinin doğru ve dünya ile uyumlu şekilde yapılmasını sağlamaktır.

Detaylı Bilgi
12 Aralık 10:00
12 Aralık 16:50

Bireysel Kredilerle Bağlı Sigortaların Satış Süreçlerinin mevzuat açısından değerlendirmek, bankaların sigorta üretimi hakkında bilgi vermek ve gerek sigorta şirketi için gerekse bankalar açısından bu portföye bağlı riskleri ortaya koyarak katılımcıların konu ile ilgili donanımlı hale gelmesi sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
Kasım 2018
29 Kasım 13:00
29 Kasım 16:50

Aktüerlerin Görev ve Sorumluluklarını gerek yerel mevzuat gerekse yurtdışı uygulamaları ışığında hedef kitlenin yetki, sorumluluk ve yükümlülüklerine hakim olmaları ve denetime hazır hale gelmeleri sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!