Serdar Bozkurt

Serdar Bozkurt

Yrd. Doç. Dr. Serdar Bozkurt,

2000 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden, 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi yüksek lisans programından ve 2010 yılında ise İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan Kaynakları Yönetimi doktora programından mezun oldu.

2002 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, İşletme Bölümü Örgütsel Davranış Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayan Bozkurt, 2011 yılından bugüne, aynı kurumda Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Örgütsel davranış, liderlik ve insan kaynakları yönetimi alanlarındaki kitap ve makalelerinin yanı sıra, uluslararası ve ulusal kongre ve sempozyumlarda sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Ayrıca kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarına yönelik insan kaynakları planlaması projelerinde araştırmacı ve Teknopark destekli bir projede ise danışman olarak görev yapmaktadır.

Bozkurt, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde; “Örgütsel Davranış, Davranış Bilimleri, Araştırma Teknikleri, İşletmelerde Takım Oluşturma ve Geliştirme, Liderlik, Örgütsel Davranışta Temel ve Güncel Yaklaşımlar” derslerini vermektedir. Akademik ilgi alanları; “Örgütsel Davranış”, “İnsan Kaynakları Yönetimi” ve “Araştırma Teknikleri” olarak sıralanabilir. Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde, Özel ve Kamu kuruluşlarına yönelik düzenlenen Sertifika programlarında uzmanlık konularına yönelik eğitmen olarak dersler vermektedir.

 

'Serdar Bozkurt' Geçmiş Eğitimleri

Nisan 2017
11 Nisan 09:30
25 Nisan 12:30

Sigorta sektörünün vizyonuna ve stratejisine gelecekte yön verecek yönetici veya adaylarını, profesyonel yönetim yaklaşımlarını geliştirmek ve bulundukları kuruma en üst seviyede yönetim yetenekleriyle katma değer yaratmalarına yardımcı olunması sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!