Turhan Erkmen

Turhan Erkmen

 

Yıldız Technical University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Business Administration Department, Besiktas, 34349

 

Doç. Dr. Turhan Erkmen, Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden 1988 yılında, yine aynı üniversitede İşletme Fakültesi Organizational Behavior Yüksek Lisans programından 1991 yılında mezun olmuştur. 1998 yılında ise, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde Davranış Bilimleri doktora programını tamamlamıştır. 1992-2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesinde çalışmıştır. 2002 yılından bu yana da, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Örgütsel Davranış Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Akademisyenliği sırasında Bölüm Başkan Yardımcılığı, çeşitli komisyon üyelikleri ve Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği gibi idari görevler üstlenmiştir. 2009 yılında Doçent ünvanını almıştır. Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında Davranış Bilimi, Örgütsel Davranış, Mesleki İngilizce, İşletmelerde İletişim, Örgüt Kültürü: Teori ve Uygulamalar, Stres Yönetimi, Değişim Yönetimi ve Liderlik, Örgütsel Davranışta Temel ve Çağdaş Yaklaşımlar gibi dersleri yürütmektedir. Makale, kitap, proje ve eğitim biçimindeki çalışma konuları ve ilgi alanları arasında Örgüt Kültürü, Örgütsel İletişim, Liderlik, Örgüte Bağlılık, Örgütsel Vatandaşlık, Psikolojik Sermaye, Çalışan Motivasyonu, Çatışma Yönetimi, Duygusal Zeka, Kurum İmajı, İtibar Yönetimi, Psikolojik Taciz, İş Aile-Aile İş Çatışması, Örgütsel Erdemlilik, İşkoliklik gibi konular yer almaktadır. Eğitim verdiği Lojistik, Gayri Menkul, Sigortacılık, İnşaat ve Yapı Malzemeleri gibi sektörler yanında Tübitak gibi kurumlar bulunmaktadır.  

 

 

 

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!