Yasemin Bal

Yasemin Bal

 

Doç. Dr. Yasemin Bal, Lisans eğitimini 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nde ve yüksek lisans eğitimini ise 2005 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi programında tamamlamıştır. Doktora eğitimini 2011 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi programında tamamlayan Bal, 2014 yılında Yönetim ve Organizasyon alanında Doçent unvanını almıştır. Kendisi halen Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliğine devam etmektedir. Doç. Dr. Yasemin BAL’ın çalışma alanları arasında Yönetim ve Organizasyon, Stratejik Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Rekabet Stratejileri konuları bulunmaktadır. İlgili alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde birçok bilimsel çalışmaları bulunan Bal aynı zamanda konferans bilim kurulu üyelikleri de yapmakta ve birçok bilimsel dergide hakem olarak görev yapmaktadır. Kendisi lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Türkçe ve İngilizce olarak Ücret Yönetimi, İnsan Kaynakları Planlaması, Entelektüel Sermaye Yönetimi, Yenilik ve İnovasyon Yönetimi, İşletme Bilimine Giriş, İşletme Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Araştırma Yöntemleri vb. dersleri vermekte ve aynı zamanda bazı kamu kurumlarına yönetim ve İK danışmanlığı yapmaktadır. Yasemin Bal, Şirketler nezdinde düzenlenen sertifika eğitim programlarında kendi alanında eğitimci olarak yer almaktadır.

 

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!