Sigorta Denetleme Kurulu Eğitim Programları

Sigorta Denetleme Kurulu Eğitim Programları

09 Ekim 2015 16:27

Sigorta sektöründe var olan işgücü niteliğinin artırılması; sigorta sektörü paydaşlarının ihtiyaç duyduğu eğitimleri organize etmek ve ilgililerle buluşturmak amacıyla faaliyetlerine devam eden Vakfımızın eğitim programlarında kamu kurumları ile koordineli olarak düzenlenen eğitimlere de yer verilmektedir.

Bahse konu eğitimler bir taraftan teknik yönden sigorta sektörüne katkı sağlaması, diğer taraftan kamu otoritesinin konuya ilişkin görüş ve tutumunu paylaşması nedeniyle sigorta sektörü açısından son derece önemlidir.

Bu çerçevede Ekim-Kasım-Aralık ayları içerisinde, Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu ile birlikte sigorta sektöründeki denetim faaliyetlerine ilişkin konularda eğitim programları düzenlenecektir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!