Doğru Poliçe için Doğru Beyan

Bir sigortanın var olabilmesi için üç şey gereklidir; sigortalanacak bir menfaat (ev, eşya, mal, sorumluluk, vb…), sigortalı ve sigorta şirketi. Bu üç şeyi birbirine bağlayan sigortalının beyanıdır. Beyan dikkate alınarak teminatlar belirlenir, sözleşme kurulur ve poliçe düzenlenir. Bu nedenle sigortada beyan en önemli kavramdır. Beyanı üçe ayırabiliriz; sözleşme yapılmadan önce, sözleşme sırasında ve hasar sonrasında.

Hasar olduğunda mağdur olunmaması için sözleşme düzenlenirken beyanın doğru olması gereklidir. Burada sigortacının sorduğu sorular var ise bunlara verilen yanıtlar son derece önemlidir. Örneğin; sağlık sigortası veya hayat sigortası beyan formunda, var olan önemli bir rahatsızlık belirtilmezse, o sağlık sorunu nedeniyle hasta olan veya hayatını kaybeden sigortalının/lehdarın mağdur olacağı, tazminata hak kazanamayacağı açıktır. O nedenle başlangıçtaki beyana azami özen gösterilmelidir.

Sonrasında ise önemli bir değişiklik meydana geldiğinde sigorta şirketi bilgilendirilmelidir; örneğin ev eşyası sigortalı ise adres değişikliği sigortacıya bildirilmelidir.

Son olarak hasar gerçekleştiğinde, herhangi bir hususun değiştirilmeden, gizlenmeden beyan edilmesi sigortalının yararınadır. Kapsam dışında kalan veya kaldığı düşünülen bir hasardan tazminat alabilmek için gerçeğe aykırı beyanda bulunulması, mağduriyeti gideremeyeceği gibi adli anlamda da baş ağrıtabilir. Bu nedenle başlangıçtaki risklerin doğru belirlenmesi ve doğru sigorta teminatlarının poliçeye ekletilmesi son derece mühim bir husustur.

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!