Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Karayoluyla yurt içi ve yurt dışı yolcu taşımacılığı yapanlar, bu sigortayı almak zorundadırlar. Taşıma esnasında yolcu, şoför ve yardımcılarından herhangi biri kaza geçirirse, tazminata hak kazanır.

Burada dikkat edilecek üç husus mevcuttur; ilki kaza kavramı trafik kazası da dahil, her türlü kazayı kapsıyor; trafik sigortası gibi sadece trafik kazasını değil. İkincisi sakatlık veya ölüm nedeniyle tazminatın ödenebilmesi için, ölüm veya sakatlığın kazayı takip eden bir yıl içinde gerçekleşmesi gerekiyor. Üçüncüsü, kazanın mutlaka otobüs içinde gerçekleşmesi gerekmiyor. Mola esnasında lavaboda ayağınız kayıp zarar görseniz de tazminata hak kazanıyorsunuz. Son olarak zorunlu trafik sigortasında olduğu gibi bir tazminat hesaplaması yapılmıyor; doğrudan tazminat ödeniyor.

Teminat dışı olan haller;

a)Her türlü hastalıklı hal, diğer bir deyişle herhangi bir hastalıktan ortaya çıkan zararlar, 

b) Sigortanın kapsamına giren bir kaza neticesinde meydana gelmediği takdirde, sıcaklık, donma, güneş çarpması ve tıkanıklık gibi tesirler, 

c) İntihar veya intihara teşebbüs, 

d) Belirgin sarhoşluk, uyuşturucu ve zararlı madde kullanımı, 

e) Sigortanın kapsamına giren bir kazanın gerektirmediği cerrahi müdahale ve her türlü ışın tedavisi ile ilaç kullanımı neticesinde meydana gelen ve sigortalının bedensel bir sakatlığa maruz kalmasına veya ölmesine sebebiyet veren olaylar kaza sayılmaz. 

Yukarıdaki beş halin dışında kalan her türlü kaza teminat altındadır. Bu zorunlu sigortada üç teminat türü vardır; ilki ölüm, ikincisi sakatlık ve üçüncüsü ise tedavi tazminatıdır. Tedavi için 175.000 TL; sakatlık ve ölüm için de 175.000 TL teminat verilmiştir. Önce sakatlık geçiren yolcu, şoför veya yardımcı sakatlık tazminatını  alır; ardından kazaya bağlı olarak hayatını kaybederse, sakatlık için aldığı tazminat 175.000 TL’den düşülerek tazminat ödenir. Daimi sakatlık veya ölüm, kazayı takip eden bir yıl içinde gerçekleşirse, tazminat ödenmektedir.

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!