Konut sigortası ile hangi teminatlar alınabilir?

Konut sigortası ile temel olarak yangın riskine karşı teminat sağlanmaktadır. Yangın sigortası ile yangın, yıldırım ve infilakın sigortalanan şeylere doğrudan verdiği zarar teminat altına alınmaktadır. Ayrıca yangın ve infilak sonucu ortaya çıkan duman, buhar ve hararetin sigortalı şeylere doğrudan vereceği zararlar teminat altındadır.

Yukarıda belirtilen yangın temel bir teminattır ve bu teminatın üzerine aşağıdaki ek teminatlar da alınabilmektedir;

 1. 1. Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri
 2. 2. Terör                                                                   
 3. 3. Deprem ve Yanardağ Püskürmesi                      

Yukarıdaki üç hal poliçede teminat altına alınmamışsa, bunlar nedeniyle sigortalı şeylere doğrudan gelecek zararlar teminat dışındadır. Ayrıca bunlar nedeniyle çıkan yangın, infilak ile yangın ve infilak ile meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı şeylere doğrudan vereceği zararlar da teminat dışındadır.

 1. 1. Kar ağırlığı
 2. 2. Sel ve su baskını
 3. 3. Yer kayması
 4. 4. Fırtına
 5. 5. Dahili su
 6. 6. Duman
 7. 7. Taşıt çarpması
 8. 8. Kötü niyetli hareketler

Yukarıdaki sekiz hal poliçede teminat altına alınmamışsa, bunlar nedeniyle sigortalı şeylere doğrudan geleni zararlar teminat dışındadır. Ancak ilk gruptan farklı olarak bu sekiz hal nedeniyle çıkan yangın, infilak ile yangın ve infilak ile meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı şeylere doğrudan vereceği zararlar da teminat dışındadır.

İki grup halinde verilen 11 teminat poliçeye eklendiğinde, bunlarla ilgili herhangi bir sigorta bedeli belirlenmez. Örneğin “Dahili Su” teminatı alındığında bina ve eşya sigorta bedeli tutarında “Dahili Su” teminatı da verilmiş olur.

Ancak aşağıda belirtilen hususlar da ayrıca poliçeye eklenmesi şartıyla teminat sağlarlar, ancak bunlar için otomatik bina ve eşya sigorta bedelleri devreye girmez. Her biri için karşılığında verilen tutar kadar teminat sağlanır. Bahse konu durumlar aşağıda sayılmaktadır;

 1. 1. Sanat veya antika niteliğindeki tablolar, resimler, kitaplar, gravürler, yazılar, heykeller, biblolar, koleksiyonlar, halılar ve benzerleri.
 2. 2. Modeller, kalıplar, plan ve krokiler, ihtira beratları, belgeler, ticari defterler ve benzerleri.
 3. 3. Nakit, hisse senedi ve tahvil, kıymetli kağıtlar, her çeşit altın ve gümüş ve bunlardan mamul ziynet eşyası ve mücevherler ve sair kıymetli madenler ve mamulleri, kıymetli taş ve inciler ve benzerleri.
 4. 4. Deniz ve hava taşıtları ile motorlu kara taşıtları ve bunların yükleri. (Hareket hali hariç)
 5. 5. Emanet ve ariyet mallar.
 6. 6. Enkaz kaldırma masrafları.
 7. 7. Kira kaybı ve intifadan mahrumiyet.
 8. 8. Yangın ve infilak mali sorumluluğu
 9. 9. Sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen her türlü çevre kirliliği sebebiyle oluşabilecek bütün zararlar.

 

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!