Konutum için poliçe yaptırırken sigorta bedelini nasıl tespit edebilirim?

Konut sigortalarında en önemli husus sigortalının ev sahibi mi yoksa kiracı mı olduğudur. Bu ayrıma göre belirlenecek sigorta bedelleri birbirinden farklılık gösterecektir.

Sigortalı adayının konutun sahibi olduğunu kabul edersek, ilk işimiz konutun sigorta bedelini tespit etmek olacaktır. Yangın sigortasında konutun sigorta bedeli konutun yeniden inşa değeridir. Böylelikle konutumuz tamamen hasar görse de alacağımız tazminatla konutu yeniden inşa edebiliyor olacağız. Ayrıca enkaz kaldırma teminatı da alırsak, teminat tutarında enkaz kaldırma masraflarını da sigortacımıza devretmiş oluruz.

Sigortalı adayı kiracı ise konutu sigortalamasına gerek yoktur, çünkü konutla ilgili menfaatler ev sahibini ilgilendirmektedir. Hal böyle olmakla birlikte kiracı konumunda olanların, kendi kusurlarınca konuta gelen zararları teminat altına almak üzere kiracı mali sorumluluk teminatını almalarında fayda vardır. Ayrıca konutta meydana gelebilecek boya gibi ufak tefek zararları karşılamak amacıyla dekorasyon teminatı olarak ihtiyaç duyulacak bedel poliçeye eklenmelidir.

Bina dışındaki şeyler kiracı ile ev sahibi açısından farklılık göstermemektedir. Bunlar eşya ve giysilerdir. Eşyaların bedelini doğru belirlemek gereklidir. Eşya bedelini düşük hesaplarsak, tazminat alma aşamasında zararımız tam olarak karşılanmayabilir. Örneğin, 40.000 TL tutarında ev eşyamız varken biz bunun %40’ına denk gelen 16.000 TL üzerinden sigorta yaptırırsak, 5.000 TL hasarımız olduğunda da zararımızın %40’ına denk gelen tazminatı alırız. Diğer bir deyişle 5.000 TL hasara karşılık 2.000 TL tazminat alırız ki bu tamamen mevzuata uygun yapılan bir işlemdir. Bu nedenle sigorta bedeli son derece önemlidir. Bunun dışında kıyafetler de önemli bir kalemdir ve bunların da bedeli özenle hesap edilmelidir.

Bunlar belirlendikten sonra taşıdığımız riskleri kapsayan teminatların poliçede yer alıp almadığını kontrol etmemiz gereklidir. Günümüzde paket sigorta uygulaması nedeniyle bir çok teminat otomatik olarak verilse de bazı riskleri özellikle talep etmemiz gerekebilir. Bunlara deprem, sel, seylap, dahili su basmasını örnek olarak verebiliriz. Teminat türlerine ilişkin detaylı bilgi bir sonraki paylaşımımızda yer alacaktır.

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!