Konutumu sigortalatırken, konut için ödediğim tutarı sigorta bedeli olarak belirlemem doğru mu?

Konut sigortalarında en sık yapılan yanlış, satın alma bedeli üzerinden sigorta yaptırılmasıdır. Sigorta sigortalının zararını karşılamak için başvurulan bir finansal araçtır. Konut tamamen zarar gördüğünde sigortacının ödemesi gereken o konutun yeniden inşa edilmesine ilişkin giderlerdir. Oysa konutun satın alma bedelinin içinde olan ancak konutun başına ne gelirse gelsin yok olmayacak bir kalem vardır ki o da arsa payıdır.

Durumu bir örnek ile açıklamak gerekirse; 150 metre kare büyüklüğünde ve her şeyi aynı olan iki daireden birini büyük bir şehrin en lüks semtinde, diğerini ise küçük bir şehrin en makul semtinde inşa edelim. Birbirinin eşdeğeri olan bu iki dairenin satış bedeli birbirinden çok farklı olacaktır. Oysa iki dairenin de inşaat maliyeti aynı veya birbirine çok yakındır. Aradaki fark tamamen arsa payıdır. Bu nedenle konutumuzu sigortalarken birim metrekare maliyetini brüt alan ile çarparak ulaşacağınız toplam bedel üzerinden sigortalatmanızda fayda var. Aksi takdirde bu tutarı aşan miktarlar, hasar sonrasında tazminata dahil edilmez.

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!