Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta, özel güvenlik görevlilerinin, mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri esnasında, üçüncü şahıslara verecekleri zararları, sigorta poliçesinde belirtilen tutara kadar teminat altına alır. Tüm özel güvenlik firmaları bu poliçeyi almaya mecburdur.

Ölüm, sakatlık, tedavi ve maddi zararların ortaya çıkması halinde, bunlara ilişkin tazminat bu zorunlu sigorta vasıtasıyla ödenir. Bu zorunlu sigorta uygulamasında teminat, personel sayısına göre değişmekte olup, teminatlar aşağıda bir tablo halinde sunulmaktadır.

Teminatlar (TL)

Maddi Zarar

Tedavi Giderleri

Sakatlık ve Ölüm

Yıllık Toplam

Personel Sayısı

Olay Başına

Kişi Başına

Olay Başına

Kişi Başına

Olay Başına

50'ye kadar

240.000

60.000

600.000

60.000

600.000

4.320.000

51-100

300.000

60.000

720.000

60.000

720.000

5.220.000

101-250

360.000

60.000

840.000

60.000

840.000

6.120.000

251-500

420.000

60.000

960.000

60.000

960.000

7.020.000

501-1.000

480.000

60.000

1.080.000

60.000

1.080.000

7.920.000

1000'den fazla

540.000

60.000

1.200.000

60.000

1.200.000

8.820.000

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!