Temel Sigortacılık Eğitim Programı ikinci yarı yılında sunulan Sağlık Sigortaları ve Nakliyat Sigortaları branşlarının dersleri geçtiğimiz yılın ardından bu yıl damodül olarak alınabiliyor. Buna göre katılımcılar bu branşların belirlenen derslerinden bir veya daha fazlasını seçerek yalnızca seçtikleri derslerin gününde bu branşlara dahil olacak ve katıldıkları derslerin sertifikasını alabilecek. Derslerin isimleri ve içerikleri alttadır.

 

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!