Sağlık Sigortasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Diğer sigorta sözleşmeleri gibi sağlık sigortası da bir sözleşmedir ve sigortalı ile sigortacının karşılıklı olarak belli yükümlülükleri üstlenmesi ile kurulur. Sigortacı bu sözleşme süresince poliçedeki teminat ve limitlerle sigortalının tedavi giderlerini karşılamayı; sigortalı ise belli bir primi ödemeyi taahhüt eder.

Ancak sözleşmenin kurulması esnasında sigortalıdan birtakım formları doldurması istenir ki bu beyan yerine geçer ve sigortalının risk profilini ortaya çıkarır. O güne kadar geçirdiği önemli rahatsızlıkların ne olduğunu anlamak buradaki esas amaçtır. Prim, bu beyana göre belirlenir ve daha da önemlisi, var olan bazı hastalıkların teminat altına alınması veya alınmamasına bu beyana göre karar verilir. Var olan bazı hastalıklar bu beyana göre teminat dışı bırakılabildiği gibi bazen de belli bir ek primle veya sınırlı bir limitle teminat verilebilir.

İşte bu formun eksiksiz ve doğru doldurulmuş olması gerekir. Burada vereceğiniz yanlış bir yanıt (geçirmiş olduğunuz önemli bir rahatsızlığı unutmanız gibi), ileride bu rahatsızlığınızdan ötürü hizmet alamamanıza yol açabilir. Bu nedenle sağlık sigortasında dikkat edeceğimiz en önemli husus beyanımızdır.

Diğer dikkat edeceğimiz husus ise kişisel tercihlerimiz ve ihtiyaçlarımızla ilgilidir. Eğer SGK anlaşmalı hastanelerde tedavi görmeyi tercih ediyorsanız Tamamlayıcı Sağlık Sigortası alabileceğiniz gibi herhangi bir kısıtlama olmaksızın istediğiniz hekim veya sağlık grubunda tedavi görmeyi tercih ediyorsanız normal sağlık sigortası almalısınız. Yatarak tedavinin yanı sıra konforu artıran ayakta tedaviyi alıp almamanız tamamen sizin tercihinizdir.

Ancak hangi ürünü alacak olursanız olun, başlangıçta vereceğiniz beyan çok önemlidir ve buradaki önemli bir rahatsızlığı örten yanlış bir beyan, yıllar sonra ortaya çıkabilecek bir rahatsızlıkta sigortalı tarafında ciddi mağduriyetler yaratabilir. Bu nedenle beyanımızı aceleye getirmeden, eksiksiz ve doğru bir şekilde vermeliyiz ki sağlıklı bir sağlık sigortamız olsun.

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!