Sağlık Sigortasında ne gibi indirimler uygulanmaktadır?

Sigorta esasında katlanamayacağımız mali yükler getirecek riskleri üzerimizden atmamızı sağlar. Bu nedenle prim artışını minimize ederek ürün sürekliliği sağlayabilmek son derece önemlidir. Aksi halde bilinçsiz kullanımdan ötürü faydalanamayacağımız indirim veya sürprimlerle ürün pahalı hale gelebilir ve asıl ihtiyaç duyduğumuz zamanda, yüksek prim nedeniyle sağlık sigortamızdan vazgeçmiş olabiliriz. Sağlık sigortasının üzerimize getireceği prim yükünü asgariye çekebilmek için kullanılabilecek indirimler aşağıda verilmektedir.

  • Hasarsızlık İndirimi: Poliçemizi ihtiyaç duymadıkça kullanmamamız son derece önemlidir. Hatta farklı güvencelerle karşılayabileceğimiz, hayati önem taşımayan basit tedavilerde özel sağlık sigortasını kullanmazsak poliçemizi minimum düzeyde kullanmış oluruz ve bu indirimden azami derecede faydalanabiliriz. Burada özellikle altını çizmek isteriz ki elbette ihtiyaç duyduğumuz her zaman, teminat kapsamındaki bir rahatsızlık için sağlık sigortası kullanılabilir ancak “Vade sona eriyor, sağlık sigortamı hiç kullanmadım. Gideyim de muayene olup birkaç tahlil yaptırıp MR çektireyim” dersek, bu indirimden faydalanma şansımız kalmaz; hatta keyfi kullanım durumunda indirim yerine prim artırımı ile karşılaşabiliriz.

 

  • Aile İndirimi: Sağlık sigortası önemli bir güvencedir ve aile bireylerinden birinin başına önemli bir sağlık sorunu gelirse, aileye bindireceği mali yük herhangi bir aile üyesinden aşağıda da değildir; yukarıda da değildir. Bu kapsamda tam bir korunma sağlayabilmek adına aile fertlerini de teminat kapsamına alarak daha düşük prim ödeme imkanına kavuşabilirsiniz.

 

  • Ferdi-Grup İndirimi: Bireysel poliçelerde, aynı şirket çalışanları için, katılım sayısına göre değişen oranda indirimler verilebilmektedir. Bu anlamda şirket üzerinden sigorta şirketleri ile görüşülerek şirket katılımı olmasa dahi çalışan sayısına göre değişen oranlarda indirimler alınabilir.

 

  • Kampanya İndirimleri: Bu tür indirimler takip edilerek belli oranda bir indirim sağlanabilir. Bu sisteme ilk dahil olurken faydalanabileceğimiz bir indirimdir. Bu indirimler yukarıda belirtilenler gibi süreklilik arz etmeyebilir.

 

Bireysel emeklilik sisteminde kişiler ödedikleri katkı payının %25’ine denk gelen tutarı devlet katkısı olarak almaktadırlar. Sağlık sigortasında da devletin bir katkısı vardır ancak burada ödedikleri primi vergi matrahından düşebilmektedirler. Şöyle ki;

Ücretliler ile ücretliler dışında gelir elde edenlerden gelir vergisi beyannamesi verenler, bu vergi indiriminden faydalanabilirler. Aylık brüt ücretin veya beyannamede beyan edilen gelirin %15’ini aşmayan prim ödemeleri vergi matrahından düşülebilmektedir.

Hal böyle olmakla birlikte, düşülecek miktar hiçbir surette brüt asgari ücret tutarından fazla olamaz. Örneğin; aylık brüt ücreti 30.000 TL olan bir kişi 4.500 TL tutarındaki primi değil; aylık brüt asgari ücreti düşebilmektedir.

Vergiden matrahından düşecek kişinin kendine, eşine veya çocuklarına ait sağlık sigortası primleri bu indirime konu olabilmektedir. Sigorta Türkiye’de faaliyette bulunan bir sigorta şirketinden yaptırılması ve ödemenin de ispat edilmesi şarttır.

Bu çerçevede %27 vergi dilimindeki bir kişinin aylık 500 TL sağlık sigorta prim ödemesi olduğunu varsayarsak, bu tutarı vergi matrahından düşmesi neticesinde sağlık sigorta primi vergilendirilmeyecek ve nihayetinde 500 TL’nin %27’sine denk gelen 135 TL yapılan vergi tasarrufu ile ödenmiş olacaktır. Bahse konu bu sigortanın vatandaşa maliyeti 500 TL’den 365 TL’ye düşmüş olacaktır.

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!