Sağlık Sigortasında “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” ne anlama gelir?

Ömür boyu yenileme garantisi, sigorta şirketinin müşterisine ömrü boyunca sağlık sigortasını aynı plan ile yenileyeceği sözünü vermesidir. Ömür boyu yenileme garantisi verme sürecinin işleyişi ise şirketten şirkete değişiklik göstermektedir. Şöyle ki bazı şirketler 3 yıl sigortalılık süresi sonunda yapacağı değerlendirmede bu garantiyi verirken başka şirketler daha kısa veya uzun bir süre sonunda verebilirler.

Şirket, geçmiş sigortalılık dönemindeki sağlık durumunu dikkate alarak bu değerlendirmeyi yapar. Bu değerlendirme sonunda şirket, sigortalının mevcut veya riskli hastalık ve rahatsızlıklarına, ek prim, limit ve sigortalı katılım payı uygulayabilir veya bunları teminat kapsamı dışında bırakabilir. Mesela bu dönemde sigortalının önemli bir rahatsızlığı var ise bu rahatsızlıktan ötürü ilave prim şartı koyabilir; bu hastalıkla ilgili limit getirebilir veya bu hastalıkla ilgili tedavi giderlerini teminat kapsamı dışında bırakabilir. Ancak yenileme garantisi verildikten sonra, prim de dahil olmak üzere sigorta şartları sigortalı aleyhine sonradan değiştirilemez; örneğin sigortalı kanser olduğunda kanserden ötürü yenileme döneminde hastalık ek primi talep edilemez, teminat dışı bırakılamaz. Sigortacı poliçeyi yenilemekten de kaçınamaz.

Kısaca şirket, sigortalının ömür boyu yenileme garantisi aldıktan sonraki dönemlerde:

a) Ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklarından ötürü teminat kapsamını daraltamaz, teminat limitini düşüremez, sigortalı katılım payını artıramaz; sigorta teknik esaslarında ve özel şartlarında sigortalı aleyhine değişiklik yapamaz. 

b) Ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklarından ötürü hastalık ek primi uygulayamaz.

c) Ödenen tazminatların sözleşme primine oranına bağlı ek prim uygulayamaz.

Hal böyle olmakla birlikte şirketin vermiş olduğu garanti ömür boyu değil de 10 yıllık veya ömür boyu dışında bir yenileme garantisi ise, bu ömür boyu yenileme garantisi ile karıştırılmamalıdır.

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!