Sigorta Denetleme Kurulu Eğitim Programları

Sigorta sektöründe var olan işgücü niteliğinin artırılması; sigorta sektörü paydaşlarının ihtiyaç duyduğu eğitimleri organize etmek ve ilgililerle buluşturmak amacıyla faaliyetlerine devam eden Vakfımızın eğitim programları arasında, kamu kurumları ile koordineli olarak düzenlenen eğitim ve çalıştaylar önemli bir yer tutmaktadır.

Bahse konu eğitimler bir taraftan teknik anlamda sigorta sektörüne katkı sağlaması, diğer taraftan kamu otoritesinin konuya ilişkin görüş ve tutumunun anlaşılması nedeniyle sigorta sektörü açısından son derece önemlidir.

Bu çerçevede Kasım-Aralık ayları içerisinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigorta Denetleme Kurulu faaliyetlerine ilişkin konularda eğitim programları planlanmıştır. Bahse konu eğitim programlarına ilişkin kayıt alınmaya devam eden başlılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Eğitim isimlerini tıklayarak detayına gidebilirsiniz.

Sigorta Denetleme Kurulu Eğitim Programları
Eğitim Eğitim Tarihi Saat Eğitmen
Oto Sigortası Mevzuat Değişiklikleri ile Oto Hasar İş ve İşlemlerinin Denetimi 7 Kasım 10.00-17.00 Ali Karaaslan -Sigorta Denetleme Uzmanı
Teknik Karşılıklar ve Temel Sigorta Muhasebesi (Hayat Dışı) 15-16-17 Kasım 9.00-17.00 Doç. Dr. Metin Sarıaslan Sigorta Denetleme Uzmanı
TFRS 17 ve Sigorta Sektörüne Etkileri 22 Kasım 9.00-17.00 Doç. Dr. Metin Sarıaslan Sigorta Denetleme Uzmanı
Teknik Karşılıklar ve Temel Sigorta Muhasebesi (Hayat) 23-24 Kasım 9.00-17.00 Doç. Dr. Metin Sarıaslan Sigorta Denetleme Uzmanı
Sigorta ve Emeklilik Şirketlerinde İç Sistemler Denetimi 26 Kasım 10.00-17.00 Dilek Sakallıoğlu- Sigorta Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı
Gönüllü ve Otomatik Katılım (BES) Kapsamında Gözetime Esas Veri İşleyişi,Değerlendirmesi ve Raporlandırılması ile Denetimi 27 Kasım 9.00-17.00 Sibel Pideci - Sigorta Denetleme Aktüeri, Ahmet Bozdağı - Genel Müdür Yardımcısı, Serkan Öncü - Bilgi Teknolojileri Yazılım Geliştirme Yöneticisi
Aktüerlerin Görev ve Sorumlulukları ile Çalışma Esasları 29 Kasım 13.00-17.00 Sefa Kerim Deniz - Sigorta Denetleme Uzmanı
Denetim Metodolojisi Çerçevesinde Solvency 2 Yurt Dışı Uygulamaları 4 Aralık 13.00-17.00 Hande Hatunoğlu - Sigorta Denetleme Aktüeri
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Yükümlülükler 10 Aralık 10.00-17.00 Mustafa Güneş - Sigorta Denetleme Uzmanı
Bireysel Kredilere Bağlı Sigortacılık Uygulamaları 12 Aralık 10.00-17.00 Sefa Kerim Deniz - Sigorta Denetleme Uzmanı
TFRS 17 ve Sigorta Sektörüne Etkileri 13 Aralık 9.00-17.00 Doç. Dr. Metin Sarıaslan Sigorta Denetleme Uzmanı
Finansal Tabloların Denetim Rehberi 14-15 Aralık 9.00-17.00 Doç. Dr. Metin Sarıaslan Sigorta Denetleme Uzmanı
Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Sigortaya İlişkin Hükümleri 17 Aralık 10.00-17.00 Özgür Öntürk - Sigorta Denetleme Uzmanı
Risk Yönetimi İzleme ve Denetim İlişkisi 19 Aralık 10.00-17.00 Sefa Kerim Deniz Sigorta Denetleme Uzmanı
Gönüllü ve Otomatik Katılım Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Kapsamında Şirketler Arası Aktarım Süreçleri ile İlgili Süreçlerin Denetimi Eğitimi 20 Aralık 13.00-16.30  Sibel Pideci - Sigorta Denetleme Aktüeri, Ahmet Bozdağı - Genel Müdür Yardımcısı, Gürsel Yerlikaya - Bilgi Teknolojileri Yönetcisi

 

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!